TAG ความรัก
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อัลกอริทึมลิขิต “ความน่าจะรักระหว่างเรา”

แค่ได้ยินคำว่า “คณิตศาสตร์” ความยุ่งเหยิง ซับซ้อน และน่าโมโห ปรากฏในหัว
ฉันไม่สามารถบอกเหตุผลได้เลยว่าทำไมฉันจึงชอบคณิตศาสตร์ ไม่ใช่หาไม่เจอ
…แต่เพราะมันไม่มี

ความรัก

อัลกอริทึมลิขิต “ความน่าจะรักระหว่างเรา”

แค่ได้ยินคำว่า “คณิตศาสตร์” ความยุ่งเหยิง ซับซ้อน และน่าโมโห ปรากฏในหัว
ฉันไม่สามารถบอกเหตุผลได้เลยว่าทำไมฉันจึงชอบคณิตศาสตร์ ไม่ใช่หาไม่เจอ
…แต่เพราะมันไม่มี

กัลย์สุดา ปานพรม
ความรัก

ในความรัก เราอาจเป็นนักคิดก็ดี นักพูดก็ดี…แต่ไม่เคยรู้อะไรดี

ไม่ว่าคุณหรือผมเวลาพูดถึง ‘ความรัก’ เราต่างได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อให้เพื่อนที่เผชิญอยู่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

ณัฏฐวุฒิ ลอยสา