Columnist

Toxic Parent : จะทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่เป็น ‘ยาพิษ’ ในชีวิตของลูก

การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ส่งผลต่อพฤติกรรมตอนโต และหากว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูนั้น เป็นพ่อแม่ที่เป็นพิษแล้วละก็…ลูกจะโตขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด โดยที่คนเลี้ยงดูอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเป็นผู้สร้างบาดแผลนั้น เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่า พ่อแม่เป็นพิษ…

จิรภา ประทุมมินทร์

มาตรวัดสถานะที่เรียกว่า “บันได” เมื่อเรายืนอยู่คนละขั้น

ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม แต่การเปรียบเทียบของคนเรานั้นซับซ้อนกว่าที่คิด สมองของคนเรามีการเปรียบเทียบตลอดเวลาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว สมองของเราตัดสินสถานะทางสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งในหนังสือได้ใช้บันไดในการวัดมุมมองส่วนบุคคลต่อสถานะทางสังคม หรือที่เรียกว่า บันไดสถานะ (Status Ladder)

จิรภา ประทุมมินทร์
จิรภา ประทุมมินทร์

Sex education for parents : คุยเรื่อง Sex กับลูก ไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์

จริง ๆ แล้วคนที่ควรสอนเรื่องนี้กับเรามากที่สุด คือคนในครอบครัว แล้วต้องมีลูกก่อนหรือเปล่าถึงจะหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้ แต่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่า ไม่ต้องมีลูกก็อ่านหนังสือเล่มนี้ได้  เพราะเรื่อง Sex เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน Sex ไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ อ่าน ๆ ไปก็เกิดคำถามว่า…ทำไมเรื่องนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ ทำไมไม่มีใครมาบอก หรือมาสอน

จิรภา ประทุมมินทร์