Columnist

เลือกตั้งที่บราซิล: ภาพสะท้อนการเมืองโลก

ภาวะการแบ่งแยกแตกขั้วรุนแรงเช่นนี้สะท้อนให้เห็นผ่านการแข่งขันเลือกตั้งในหลายประเทศ ไม่ว่าจะในเกาหลีใต้ สหรัฐ ฯลฯ รวมถึงในประเทศไทยของเราด้วย

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

คลื่นปฏิวัติของผู้หญิงอิหร่าน

ภาพที่ผู้นำสูงสุดและคณะผู้ปกครอง (ผู้ชายสูงวัยทั้งหมด) คงไม่คาดคิดว่าจะได้เห็น คือ ภาพนักเรียนวัยประถมในหลายโรงเรียนลุกขึ้นมาปลดรูปของผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ คาเมเนอี ผู้เป็นประมุขของรัฐ ลงจากผนังของโรงเรียน บางคนชูนิ้วกลางให้ผู้นำสูงสุด และพากันเดินขบวนในโรงเรียนเพื่อประท้วงร่วมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชนชั้นกลาง

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

การเมืองไทยหลังคำพิพากษา

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ ที่เคยเขียนวิเคราะห์ฉากทัศน์ทางการเมืองไทยกรณีปมเงื่อนอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอนนี้เมื่อมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญด้วยมติ 6 ต่อ 3 ให้ประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ จนถึงปี 2568 ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวถือว่าไม่ได้ผิดจากการคาดการณ์ของนักวิชาการและประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คำตัดสินดังกล่าวทำให้การเมืองไทยเดินมาถึงทางแพร่งและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

การเมืองสมัยนิยมของคนหนุ่มสาวสมัยนี้

พวกเขามีเฉดความเชื่อทางการเมืองที่หลากหลาย แม้แต่ในกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกัน มีเงื่อนไขของการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเรียน วัฒนธรรมการเมืองในแต่ละท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับชาติ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

4 ฉากทัศน์การเมืองไทยกับอนาคตที่ไร้ความแน่นอน

การเมืองไทยเข้าสู่จังหวะหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้ง หลังจากนี้การเมืองไทยจะเคลื่อนไปในทิศทางใดกับ 4 ความเป็นไปได้ 4 ฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

คณิตศาสตร์ของความ(สิ้น)หวังและความ(จน)ข้ามรุ่น

ยาวชนไทยในเจเนอเรชันปัจจุบันกำลังถูกรุมล้อมจากวิกฤตถึง 3 ด้านด้วยกันคือ วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 วิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา และวิกฤตสังคมและการเมือง แน่นอนว่าทั้งสามวิกฤตนั้นกระทบกับคนเจเนอเรชันอื่น ๆ ด้วย แต่เด็กนั้นได้รับผลกระทบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ระบบเลือกตั้ง: ความรู้พื้นฐานฉบับประชาชน (ตอนที่ 2)

ประเด็นการถกเถียงอันร้อนแรงเกี่ยวกับสูตรการหาร 100, 500 ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสังคมการเมืองไทย แท้ที่จริงแล้วก็คือ การถกเถียงกันถึงระบบเลือกตั้งแบบผสมนั่นเอง น่าเสียดายว่าการถกเถียงนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากหลักการที่มาที่ไปของระบบเลือกตั้งแบบนี้ แต่ไปถกเถียงกันที่สูตรการคำนวณคะแนนเป็นหลัก

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ