YOU ARE WHAT YOU READ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview,News

ทะลุมัลติเวิร์ส ยังมีจักรวาลที่ไม่เลือกอายุ และชนชั้น แต่ดันเลือกเพศ ปราสาททรายแห่งเมืองหลวงพังทลายไปเพราะนโยบาย(เพื่อผู้หญิง)ล่องหน

เพราะสังคมที่ดี ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่เมื่อมากกว่า 2.4 ล้านเสียง ยังเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ เราจะเรียกเมืองหลวงแห่งนี้ ว่าเป็นเมืองที่ดี ที่พัฒนา หรือเท่าเทียม อย่างเต็มปากได้อย่างไร

นทธร เกตุชู
Interview

ราคาของ “คนรู้จัก” แรงงาน(สร้างสรรค์)ผู้แลกมาด้วยสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม รัฐเมินเฉย

แรงงานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกมองเห็นจากภาครัฐ ประสบการณ์ร่วมของการถูกเบียดขับนี้ ทำให้สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ แห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้น

ณัฐพร เทพานนท์
Columnist

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
Story

มหากาพย์เหมืองหินฝั่งอันดามัน ชัยชนะในอดีตความพ่ายแพ้ที่กำลังเริ่มต้น

De/code ลงพื้นที่ 3 ภูเขา 3 เรื่องราว ถอดบทเรียนเขาคูหา เดินขึ้นเขาโต๊ะกรังความหวังกับคนรุ่นใหม่ และการยืนหยัดต่อสู้ของผู้หญิงตัวคนเดียวเพื่อปกป้องเขาลูกเล็กลูกใหญ่

ณฐาภพ สังเกตุ
Columnist

ทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่าง

ชวนอ่าน คอมมิวนิสม์สำหรับสหายน้อย (Communist For Kids) แนวคิดของสังคมที่ถอนรากความชั่วร้ายทั้งปวงที่ผู้คน…ต้องทรมานแสนสาหัสภายใต้ระบอบทุนนิยม

พลอยธิดา เกตุแก้ว
Columnist

มหานครประชาธิปไตย: กรุงเทพฯ ที่ประชาชน (ไม่ใช่ผู้ว่า) เป็นเจ้าของ

แน่นอนว่ามิติการพัฒนาเมืองเหล่านี้ล้วนสำคัญและจำเป็น แต่มิติหนึ่งที่ดูจะขาดหายไปเลยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและนโยบายของผู้สมัครทุกคนคือ มิติความเป็นประชาธิปไตยของเมือง หรือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตย (democratic city)

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

JUST WATCH IT
Lorem ipsum dolor

Backpack Journalist: มิสเตอร์อาราบิก้า

WATCH NOW ›

I THINK, THEREFORE I AM