CATEGORY Podcast
Lorem ipsum dolor sit amet.

Podcast

แอฟริกันย้ายถิ่น

Decode Podcast x Backpack Journalist: แอฟริกันย้ายถิ่นเมื่อแผ่นดินเกิดยังไม่ได้มอบความหมายของชีวิตที่ “ดีกว่า” การออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาหนทางใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น ประเทศไทยเป็นเป้าหมายรอง ๆ ของชาวแอฟริกันที่ย้ายมา แต่เมื่อพวกเขาย้ายมาแล้ว มาทำอะไรบ้าง? หลายคนมาเรียน มาเป็นนักฟุตบอล มาเป็นนักวิ่ง หรือแม้กระทั่งมาเป็นนักแสดง ออกอากาศเมื่อปี 2561

Podcast

รวยแบบจีน คิดแบบไทย

Decode Podcast x Backpack Journalist: รวยแบบจีน คิดแบบไทย สำรวจเหตุผลว่าทำไม “คนจีน” นิยมมาไทย ทั้งเที่ยว เรียน ทำงาน หรือแม้แต่ย้ายถิ่นมาใช้ชีวิต ออกอากาศเมื่อปี 2561

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
Podcast

แรงงานผลัดใบ

Decode Podcast x Backpack Journalist: แรงงานผลัดใบร่วมเดินทางหาความหมาย และปลายทางของ “แรงงานรุ่นเก๋า” ที่ต้องไม่ทำตัวเก่า เพื่อรับมือและปรับตัวให้ได้ในยุคที่มีหุ่นยนต์ และ AI เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงาน ออกอากาศเมื่อปี 2561

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
Podcast

จน-อ้วน-ชนชั้น

Decode Podcast x Backpack Journalist: จน-อ้วน-ชนชั้นเปิดเมนูอาหารสำหรับคนจนในสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และไทย ปรุงรสด้วยความหวานเกิน (พอดี) ของคนไทย ซึ่งมากเกินจนอาจกลายเป็น “ภาษีความหวาน” ออกอากาศเมื่อปี 2561

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
Podcast

สมการความเหงา

Decode Podcast x Backpack Journalist: สมการความเหงาความเหงาเป็นขั้วบวก-ขั้วลบ และไม่ว่าจะยุคไหน รุ่นไหน ทุกคนต้องพบพานความเหงา เป็นเสมือนเพื่อนแท้ข้างกาย แต่ความเหงายุคนี้ สมัยนี้ กลับมีตัวแปรที่ต้องมาช่วยกันถอดเพื่อคลายเหงามากขึ้น ออกอากาศเมื่อปี 2561

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้