TAG ประชาธิปไตย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

การเมืองสมัยนิยมของคนหนุ่มสาวสมัยนี้

พวกเขามีเฉดความเชื่อทางการเมืองที่หลากหลาย แม้แต่ในกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกัน มีเงื่อนไขของการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเรียน วัฒนธรรมการเมืองในแต่ละท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับชาติ

ประชาธิปไตย

การเมืองสมัยนิยมของคนหนุ่มสาวสมัยนี้

พวกเขามีเฉดความเชื่อทางการเมืองที่หลากหลาย แม้แต่ในกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกัน มีเงื่อนไขของการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเรียน วัฒนธรรมการเมืองในแต่ละท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับชาติ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตย

ความฝัน ความสุข ความจริง มองผ่านมุม ‘คนทำงาน’

เธอเรียนรู้และยืนยันได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสู้ และเธออยากจะชวนคนอ่านทุกคนมาช่วยกันต่อสู้เพื่อ ความฝัน ความสุข และความจริงที่ดีกว่าของสังคมเรา

ฉัตรชัย พุ่มพวง
ประชาธิปไตย

ระบบเลือกตั้ง: ความรู้พื้นฐานฉบับประชาชน (ตอนที่ 2)

ประเด็นการถกเถียงอันร้อนแรงเกี่ยวกับสูตรการหาร 100, 500 ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสังคมการเมืองไทย แท้ที่จริงแล้วก็คือ การถกเถียงกันถึงระบบเลือกตั้งแบบผสมนั่นเอง น่าเสียดายว่าการถกเถียงนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากหลักการที่มาที่ไปของระบบเลือกตั้งแบบนี้ แต่ไปถกเถียงกันที่สูตรการคำนวณคะแนนเป็นหลัก

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตย

ย้อนรอยระบบเลือกตั้ง (ตอนที่ 1)

อยากอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการติดตามการถกเถียง (ที่ยังไม่จบ) เพราะไม่ว่าระบบเลือกตั้งแบบใดถูกนำมาใช้ย่อมมีผลกระทบกับพวกเราทุกคน

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตย

ราคาของ “คนรู้จัก” แรงงาน(สร้างสรรค์)ผู้แลกมาด้วยสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม รัฐเมินเฉย

แรงงานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกมองเห็นจากภาครัฐ ประสบการณ์ร่วมของการถูกเบียดขับนี้ ทำให้สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ แห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้น

ณัฐพร เทพานนท์
ประชาธิปไตย

มหานครประชาธิปไตย: กรุงเทพฯ ที่ประชาชน (ไม่ใช่ผู้ว่า) เป็นเจ้าของ

แน่นอนว่ามิติการพัฒนาเมืองเหล่านี้ล้วนสำคัญและจำเป็น แต่มิติหนึ่งที่ดูจะขาดหายไปเลยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและนโยบายของผู้สมัครทุกคนคือ มิติความเป็นประชาธิปไตยของเมือง หรือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตย (democratic city)

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตย

อกหักของแอคทิวิสต์ แรงปะทะจากการเมืองหลังบ้าน

สิ่งที่จะทำให้ขบวนการทางสังคมเดินต่อไปได้ คือการมีพื้นที่ให้แต่ละคนได้หยุดพัก ทบทวน เปลี่ยนแปลง พูดคุยกับ การเมืองหลังบ้านของกลุ่มนักกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง และการดูแลซึ่งกันและกันภายในขบวนการเรียกร้อง

ณัฐพร เทพานนท์
ประชาธิปไตย

จากชิลีถึงบูร์กินาฟาโซ: เงามืดของอดีตแสงสว่างของอนาคต

ทวีปแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่เกิดการรัฐประหารบ่อยครั้งที่สุดในระยะหลัง แต่ก็มิใช่ภูมิภาคเดียวที่เผชิญปัญหานี้ ตัดภาพมาที่เอเชีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เกิดการรัฐประหารที่พม่า

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ประชาธิปไตย

ทางออกวิกฤตรัฐธรรมนูญไทย ในวิกฤตมีโอกาสแลนด์สไลด์(?)

รัฐธรรมนูญ 2560 คืออุปสรรคสำคัญต่อการมุ่งตัดวงจรการรัฐประหาร เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ประชาธิปไตย

ยุติธรรม 112 กับ ‘สมชาย ปรีชาศิลปกุล’

ต้องยอมรับจริง ๆว่าสถาบันการเมืองไหน ๆ ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกมันเปลี่ยน ความคิด ความเชื่อ และความเข้าใจของมหาชนก็เปลี่ยน สถาบันมันก็ต้องขยับตำแหน่งแห่งที่คือจะแช่แข็งไว้แบบเดิมไม่ได้ เพราะการห้ามไม่ให้เปลี่ยน การกระทำแบบนี้น่าจะเป็นผลร้ายมากกว่า

Decode
ประชาธิปไตย

กลับไปอ่านงานคลาสสิค “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475”

เมื่อรศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีร กลับไปอ่านหนังสือเรื่อง “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” ของศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ