Columnist

ชีวิตที่ดีกว่าของคน 99% ที่เต็มไปด้วยเครื่องหมาย “คำถาม”

Reading Time: 3 minutes พวกเราไม่มีอะไรเลย มีแต่หนี้สิน มีแต่ความเครียด มีแต่อนาคตที่มืดมน ไม่ต้องไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีหรอก เอาแค่เดือนชนเดือน วันชนวันก็แย่แล้ว แค่ค่ากิน ค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเน็ต ค่าเดินทาง ค่าดูแลครอบครัว ก็ติดลบแล้ว

ฉัตรชัย พุ่มพวง

ประชาธิปไตยในที่ทำงาน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคน 99%

Reading Time: 3 minutes สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำติดอันดับท็อปของโลก คนส่วนใหญ่แทบไม่มีอะไรเลย มีก็แต่หนี้สินที่เกิดจากการบริโภควันต่อวันหรือเดือนชนเดือน ในขณะที่คน 1% อย่างพวก เจ้าสัว นายทุน นายพล และเจ้านายศักดินา รวยแบบสับโดยเฉพาะบางคนบางตระกูลที่รวยถึงขั้นติดอันดับท็อปของโลก

ฉัตรชัย พุ่มพวง
ฉัตรชัย พุ่มพวง

ความฝัน ความสุข ความจริง มองผ่านมุม ‘คนทำงาน’

Reading Time: 5 minutes เธอเรียนรู้และยืนยันได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสู้ และเธออยากจะชวนคนอ่านทุกคนมาช่วยกันต่อสู้เพื่อ ความฝัน ความสุข และความจริงที่ดีกว่าของสังคมเรา

ฉัตรชัย พุ่มพวง