Reading Time: < 1 minute

รายการที่ให้นักการเมืองเลือกนโยบายจานเด็ดมา 1 เมนู decode จะนำจานเด็ดไปเสิร์ฟให้ถึงมือพร้อมฟังเสียงประชาชน