รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา, Author at Decode
Columnist

Gentrification คำนี้ที่ชื่นชมหรือรู้ทัน? คนรวยย้ายเข้า คนจนย้ายออก

Reading Time: 3 minutes ขออธิบายแนวคิด gentrification จากมุมมองแนวทฤษฎีเมืองวิพากษ์ (critical urban theory) ซึ่งมีจุดยืนวิจารณ์การพัฒนาเมืองกระแสหลักที่มุ่งเน้นการเติบโตของเมือง ทำให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ประโยชน์ และละเลยผู้ที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (displaced) 

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

#สุขุมวิท11 เราต่างคือผู้ถูกกระทำ

Reading Time: 2 minutes เส้นแบ่งระหว่างเหยื่อและผู้ถูกกระทำพร่าเลือน กลายเป็นพื้นที่สีเทา (grey zone) ที่ไม่อาจแบ่งแยกแบบ ขาว-ดำ ได้

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สนามเล็ก ๆ ของเยาวชน

Reading Time: 3 minutes เรื่องสนามเล็กๆ ในหมู่บ้าน ชวนให้เรานึกเห็นประเด็น การแบ่งเขาแบ่งเรา แบ่งชั้นระหว่างคนใน/คนนอกหมู่บ้าน  และพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับเยาวชนที่หายากขึ้นทุกวัน  

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ผังเมืองก็เรื่องของชาวบ้าน

Reading Time: 2 minutes เพราะผังเมืองเป็นมากกว่าการกำหนดการใช้ที่ดิน แต่เป็นเรื่องของการต่อรองของคนในท้องถิ่นว่าต้องการเห็นเมืองพัฒนาไปในทิศทางไหน กระจายตัวอย่างไร

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ดีกรีของความเป็นชุมชน

Reading Time: 3 minutes แม้ว่าปัจจุบันคนจำนวนมากพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งกว่าพูดคุยเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกันเสียอีก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชุมชนบนฐานของสถานที่ (place-based community) ที่ผู้คนพบหน้าค่าตากันจริง ๆ จะหมดความหมายโดยสิ้นเชิง และหากเปรียบเทียบกันแล้ว สถานที่ที่ผู้คนได้พบหน้ากันตัวเป็น ๆ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเหนียวแน่นมากกว่าชุมชนไร้สถานที่ (place-less community) เช่น ชุมชนบนโลกออนไลน์

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

หรือชุมชนอุดมคติไม่มีอยู่จริง

Reading Time: 3 minutes คำตอบที่ไม่เห็นว่า “ชุมชน” จะมีความสลักสำคัญสำหรับชีวิตพวกเขา ทำให้ผมคิดว่าจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ชุมชน” ในบริบทสังคมร่วมสมัยว่า ชุมชน สูญสลายเป็นแค่อดีตให้พูดถึง หรือชุมชนยังมีความจำเป็นในยุคนี้อยู่ และหน้าตาของชุมชนเปลี่ยนไปอย่างไร

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

เรื่องไม่เงียบของ ‘พี่ณี’ คนขายกาแฟไปไกลถึงการเมืองแห่งความหวัง

Reading Time: 3 minutes ชีวิตวันนี้ของพี่ณีแม้จะไม่ได้มั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐี แต่ถือว่า เป็นชีวิตที่มีความสุขลงตัว รายได้ประจำวัน จากการขายกาแฟและน้ำดื่มตั้งแต่ตีสี่ถึงสิบเอ็ดโมงเช้า ในราคาที่ถูกกว่ากาแฟมีแบรนด์แฟรนไชส์ครึ่งต่อครึ่ง มีลูกค้าเป็นคนเดินดินธรรมดา วันหนึ่งมีเงินเหลือเข้าบ้านมากกว่าหนึ่งพันบาท นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหนือกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในชุมชนแออัด

รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา