Reading Time: < 1 minute

หาเวลาพรรคชวนโค้งแรกก่อนเลือกกตั้ง ชวน(ตัวแทน)พรรคมาคุยแบบสบายๆ พักกิน พักคุยพักบรรยากาศในสภา มาฟังนโยบายที่มีความหมายต่อประชาชน