Explain

เร่งสปีดกู้วิกฤตโควิดด้วย Open Data ยิ่งปิด ยิ่งมีปัญหา

วิกฤตโควิดเป็นทั้ง Crisis และ Disruption เราต้องหาว่า อะไรคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยสปีดที่จะทำงานกับโควิดได้

อโนมา สอนบาลี

เส้นบาง ๆ ระหว่างเกษตรกรกับอาชญากรเมล็ดพันธุ์ จากหมู่บ้านอาข่าสู่เวทีการค้าโลก

จากหมู่บ้านอาข่าถึงเวทีข้อตกลงการเข้าร่วม CPTPP ผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ อาจจะไม่ส่งผลในชั่วอายุของคนรุ่นนี้ แต่จะส่งผลสะเทือนมหาศาลถึงเจเนอเรชั่นหน้า

อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี

โลกของคนตาบอดจำเป็นต้องมีเสียงบรรยายภาพ (เสียง)สะท้อนสิทธิพลเมือง

อมีนา มีความบกพร่องทางการเห็นแบบที่เรียกว่าสายตาเลือนราง หนึ่งในรูปแบบของความพิการทางสายตาที่มีตั้งแต่ยังพอมองเห็นบ้างไปจนถึงบอดสนิท ก่อนหน้านี้เธอยังพอมองเห็นสีและรูปทรงอยู่บ้าง ปัจจุบันเธออายุเข้าสามสิบปลายและเห็นเพียงเค้าโครงอย่างเลือนราง

อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี

เริงระบำบนน้ำเดือด รักและเซ็กส์ในพรมแดนของแอปหาคู่

คุยเรื่องรัก หาคู่นอนผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ พรมแดน และดินแดนเซ็กส์ ความรัก ความสัมพันธ์หน้าตาแบบไหน

อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี

สี่แสนถ้วน ราคาชีวิตคนไทย…Too little, too late.

สถาพร ม่วงวัง ได้รับเงินเยียวยา 400,000 บาท จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรายแรก จากกรณีที่พ่อของเขา สมชาย ม่วงวัง เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี

เป็นคนดีมีเมตตา(นอก)กรอบคิด “พุทธแบบรัฐ”

มองมุมใหม่ต่อการทำบุญทำทาน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งผูกติดกับหลักคิดของศาสนาพุทธ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าชุดความคิดนี้มีปัญหาโดยตัวของมันเอง แต่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนผ่านสู่ชุดคุณค่าแบบใหม่ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยมองข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริง อาจทำให้เราตกหลุมพราง “ความดี” จนไม่สามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้อย่างที่สังคมประชาธิปไตยควรจะเป็น

อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี

บำนาญแห่งชาติ เงินทิพย์ของแม่น้อยอุ่น

แนวคิดเรื่อง “พระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือน เปรียบเสมือนตัวบทกฎหมายที่จะเข้ามาแก้ปัญหาระบบสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุม มีความเหลื่อมล้ำในกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยเฉพาะการไม่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Poverty line) โดยข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม พบว่าเส้นความยากจนของประชากรไทยโดยวัดจากมาตรฐานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่คนจะดำรงชีวิตอยู่ได้ (Minimum Requirement) อยู่ที่ 2,710 บาทต่อเดือน

อโนมา สอนบาลี