ณัฐนนท์ ณ นคร

ห้าตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง

เรามีชีวิตอยู่กันได้อย่างไร ประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประหนึ่งไม่มีคนตาย ประหนึ่งคนตายไม่เคยมีชีวิต เป็นที่รัก มีชีวิต จิตใจ ความหลงใหลใฝ่ฝัน

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

สองนักเรียนเลว X สองอาจารย์ ถอดสมการเรียนฟรีถ้วนหน้า พาเด็กกลับห้องเรียน

ทำมาหลายวิธีไม่เกิดผล ก็ไม่แน่ใจว่าเขามองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการศึกษา หรือมองเราเป็นเด็กเหลือขอซึ่งมาขอการศึกษาที่ดีจากเขา

ณัฐนนท์ ณ นคร