Play Read

เผชิญหน้า สบตากับภาวะที่เรียกว่า ‘สติแตก’

Reading Time: 2 minutes “คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก” ของ Dr.Claire Weekes แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ แล้วทำให้คิดไปว่า… ฉันอาจจะเป็นโรคนั้นก็ได้นะ หรือถึงสุดท้ายจะเป็นหรือไม่เป็น เราก็อยากทำความเข้าใจโรค หรือภาวะนี้อยู่ดี เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ตามที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนจุดประสงค์ไว้

ณัฐนนท์ ณ นคร

REVOLT-โลกาปฏิวัติ ไม่มีอะไรต้านทานสายลมของยุคสมัย

Reading Time: 3 minutes โลกาภิวัฒน์(Globalization) ไม่เพียงแต่ทำให้โลกทั้งใบเชื่อมถึงกัน ภายใต้การพังทลายขีดจำกัดของการสื่อสาร เราพบสิ่งที่เรียกว่าโลกาปฏิวัติ(Revolt) ทุกหย่อมหญ้า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองของมนุษย์สู่การทำลายล้างโลกทั้งใบผ่านอุตสาหกรรม สิ่งที่โลกาภิวัตน์ชี้ให้เห็น ไม่ใช่รูปของครอบครัวผ่านจอขนาด 5 นิ้ว แต่เป็นความเหลื่อมล้ำที่กระจายโดยมีสารตั้งตนจากกลุ่มคนรวยที่กระจุกอยู่บนยอดพิระมิด

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

สันติภาพชายแดนใต้เดินมาได้ไม่ไกลพอ

Reading Time: 2 minutes จากการยุติการพูดคุยอย่างเป็นทางการหลังรัฐประหารในปี 2557 เวทีพูดคุยเจรจาก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2562 หลังจากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งครั้งนี้ ได้พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการ สมช.เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของ Party A จวบจนถึงปัจจุบัน แม้เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็เห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการลดท่าทีที่แข็งกร้าวลง เพื่อรักษาเวทีและบรรยากาศของการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ได้

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

เมืองพิการน้อยลงบ้างไหม ในเมื่อความเท่าเทียมเดินทางไกล

Reading Time: 3 minutes จะขจัดความเหลื่อมล้ำให้ราบคาบในสมัยเดียวนั้น หรือเพียงแต่ชั่วอึดใจ หรือข้ามคืน เพราะมันดูจะโรแมนติกไปเสียหน่อย วันนี้จึงคุยกันถึง “ความจริงตรงหน้า” ว่าอะไร กทม.ทำได้บ้าง เพื่อ Level up คุณภาพชีวิตคนพิการ

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

The Monument

Reading Time: 2 minutes อนุสาวรีย์ซึ่งเป็นชื่อหนังสือ ได้เขียนถึงเรื่องราวหลักเพื่อบอกว่าหลายส่วนงานในคอมมูนเดินหน้าสู่การสร้างรูปปั้นใหญ่เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคอมมูน นั้นคืออนุสาวรีย์ แต่ละคนถูกแจกจ่ายงงานให้มีส่วนงานเป็นประจำ แบ่งกันทำตามหน้าที่ และนี่คงล้อมาจากแนวคิดของมาร์ก หรือเสียดสีทฤษฎียูโทเปียของโลกสังคมนิยม 

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

หน้าที่ของชุมชนแออัดในสังคมเหลื่อมล้ำ

Reading Time: 3 minutes แทนที่จะมองว่าชุมชนแออัด เป็นพื้นที่อันน่ารังเกียจของเมือง ควรมองเสียใหม่ว่า หากไม่มีชุมชนแออัด คนมีรายได้น้อยต้องกลายเป็นคนไร้บ้านข้างถนน ชีวิตเมืองจะยิ่งไม่น่าดูชมกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

ณัฐนนท์ ณ นคร
ณัฐนนท์ ณ นคร

ธุรกิจแฝงแชร์ลูกโซ่ที่ไม่เลือนหายไป เพียงเพราะฝันอยากจะ ‘รวย’

Reading Time: 2 minutes เมื่อหลักการของการทำธุรกิจเครือข่ายที่แอบแฝงรูปแบบแชร์ลูกโซ่นั้น ไม่ได้เน้นขายตัวสินค้า แต่จะเน้นหาตัวแทน

ณัฐนนท์ ณ นคร