Columnist

หลอนสยอง

ข่าวคลั่งยาหลอนยามีออกมาให้เห็นรายวัน…วันละหลาย ๆ ข่าว ไม่แค่ทำให้เห็นการระบาดไม่ได้ทบเท่าทวีคูณไม่หยุดยั้งในหมู่วัยรุ่นและหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังเสพกันงอมแงมทุกวัยไปกระทั่งกลางคนด้วย

วีรพร นิติประภา

รักวัวให้ผูก รักลูกให้พูดดี ๆ

ประชาชน พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะพานให้ความสำคัญกับเลี้ยงดูเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนมีระเบียบวินัย ถึงขั้นเอาคำว่า ‘เด็กดี’ มาผูกติดกับความมีระเบียบวินัย มิหนำซ้ำยังเชื่อมโยงความมีระเบียบวินัยเข้ากับความเคารพกฎหมาย 

วีรพร นิติประภา
วีรพร นิติประภา

พ่อแม่ และรัฐสวัสดิการ

คนเป็นพ่อเป็นแม่มักชอบชอบพูดว่า’หมดห่วง’เมื่อลูกเรียนจบหรือแต่งงานมีครอบครัวออกไป ทั้งๆ ที่เราไม่ได้จะสามารถจะหมดความห่วงได้จริงๆ ด้วยซ้ำ ความกังวลต่ออนาคตของลูกหลานจะยังคงอยู่กับเราไปตราบจนตายเน่าดินกลบหน้า …ในประเทศที่รัฐสวัสดิการต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีเช่นนี้

วีรพร นิติประภา
วีรพร นิติประภา

เด็กไทย เป็นเด็กที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลก

เราเป็นประเทศที่ผู้ปกครองทุ่มเทมากมายมหาศาลกับการศึกษาของลูกหลาน โดยเฉพาะชนชั้นกลาง หลายคนย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่กินไม่ใช้ เพื่อให้ลูก ๆ ได้รับการศึกษาที่ดี แต่ข่าวคราวเลวร้ายที่ออกมาบ่อยครั้งกลับน่าวิตก จนอดคิดไม่ได้ว่าการศึกษาที่เราทุ่มเทเพื่ออนาคตลูกหลานนั่นแหละที่เป็นตัวทำลายพวกเขาเสียเอง 

วีรพร นิติประภา
วีรพร นิติประภา

พ.ร.บ.แห่งการเหยียด

เคยได้ยินคนหลายคนพูดว่า คน LGBT รักกันชอบกันก็อยู่กันไป ‘เฉย ๆ ’ ก็ได้นี่นา ทำไมถึงจะต้องแต่งงานกันให้เอิกเกริก และทำไมถึงแค่จัดงานแต่งงานกันเฉย ๆ ไม่ได้จะต้องมาเรียกร้องจดทะเบียน มีกฎหมายรับรองกัน มิหนำซ้ำ

วีรพร นิติประภา