นวลน้อย ธรรมเสถียร

ว่าด้วยเรื่อง Live (สด)

การทำไลฟ์มีพลังจริง แต่การทำงานที่ต่างคนต่างช่วงชิงกัน ผลสุดท้ายสิ่งที่ได้อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างที่ต้องการ

นวลน้อย ธรรมเสถียร
นวลน้อย ธรรมเสถียร

ภาษาของความรุนแรง ชายขอบของความเงียบงัน

ในช่วงทำข่าวที่สามจังหวัดภาคใต้ใหม่ๆ ผู้เขียนเคยไปที่หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสเพื่อจะสัมภาษณ์ภรรยาของคนที่โดนอุ้มหายไป

นวลน้อย ธรรมเสถียร