TAG สิทธิแรงงาน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ราคาของ “คนรู้จัก” แรงงาน(สร้างสรรค์)ผู้แลกมาด้วยสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม รัฐเมินเฉย

แรงงานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกมองเห็นจากภาครัฐ ประสบการณ์ร่วมของการถูกเบียดขับนี้ ทำให้สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ แห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้น

สิทธิแรงงาน

ราคาของ “คนรู้จัก” แรงงาน(สร้างสรรค์)ผู้แลกมาด้วยสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม รัฐเมินเฉย

แรงงานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกมองเห็นจากภาครัฐ ประสบการณ์ร่วมของการถูกเบียดขับนี้ ทำให้สหภาพแรงงานสร้างสรรค์ แห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้น

ณัฐพร เทพานนท์
สิทธิแรงงาน

ไม่มีสัญญาณตอบรับจากข้อเรียกร้องที่ท่านเรียก สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ

การเดินทางทวงถามความคืบหน้ากับรัฐบาล ของอดีตลูกจ้างบริษัทบริลเลียนท์ฯ หลังจากถูกเลิกจ้างมา 1 ปี

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
สิทธิแรงงาน

จ่ายค่าชดเชยเป็นความเงียบงัน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของสหภาพไทรอัมพ์ฯ

ทุกสิ่งของแรงงานได้มาจากการต่อสู้ไม่ใช่การร้องขอ ต้องลงมือทำไม่มีอะไรร่วงหล่นลงมาจากฟ้า

ณฐาภพ สังเกตุ
สิทธิแรงงาน

มองเศรษฐกิจกิ๊กผ่านเลนส์เจนเดอร์: แพลตฟอร์ม และงานด้านการดูแลของผู้หญิง

แพลตฟอร์มไม่ได้แค่ผลิตซ้ำค่านิยมและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง แต่ยังซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
สิทธิแรงงาน

ออกไปจากโมเดลแพลตฟอร์มกระแสหลัก สู่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นธรรม

เพราะเหตุใด สตาร์ทอัพที่กำลังกำหนดความหมายใหม่ให้กับงาน โดยฉีกสัญญาประชาคมของระบบการจ้างงานแบบเดิมนั้น กลับได้รับคำยกย่องจากสังคมและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน จนทำให้คุณสมบัติของ “ดิสรัปชั่น” กลายเป็นเกณฑ์ของสตาร์ทอัพที่ดี อาจเป็นเพราะ “ดิสรัปชั่น” ที่เกิดขึ้นนั้น ยังดิสรัปไม่พอ

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
สิทธิแรงงาน

เหล้าเก่าในขวดใหม่ “งานอิสระ” ที่ไม่มีคำว่า…มั่นคง

รูปแบบของการจ้างงานของอูเบอร์ กลายเป็นโมเดลกระแสหลัก กำหนดรูปแบบการจ้างงานที่เป็น “มาตรฐาน” ของแพลตฟอร์มในภาพรวม โมเดลนี้ทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงรูปแบบหนึ่ง คือ ดูดเอาทรัพยากรมาใช้อย่างสิ้นเปลือง (extractive) และเอาเปรียบขูดรีด (exploitative) ทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร