TAG สิทธิแรงงาน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

จ่ายค่าชดเชยเป็นความเงียบงัน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของสหภาพไทรอัมพ์ฯ

ทุกสิ่งของแรงงานได้มาจากการต่อสู้ไม่ใช่การร้องขอ ต้องลงมือทำไม่มีอะไรร่วงหล่นลงมาจากฟ้า

สิทธิแรงงาน

มองเศรษฐกิจกิ๊กผ่านเลนส์เจนเดอร์: แพลตฟอร์ม และงานด้านการดูแลของผู้หญิง

แพลตฟอร์มไม่ได้แค่ผลิตซ้ำค่านิยมและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง แต่ยังซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
สิทธิแรงงาน

ออกไปจากโมเดลแพลตฟอร์มกระแสหลัก สู่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นธรรม

เพราะเหตุใด สตาร์ทอัพที่กำลังกำหนดความหมายใหม่ให้กับงาน โดยฉีกสัญญาประชาคมของระบบการจ้างงานแบบเดิมนั้น กลับได้รับคำยกย่องจากสังคมและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน จนทำให้คุณสมบัติของ “ดิสรัปชั่น” กลายเป็นเกณฑ์ของสตาร์ทอัพที่ดี อาจเป็นเพราะ “ดิสรัปชั่น” ที่เกิดขึ้นนั้น ยังดิสรัปไม่พอ

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
สิทธิแรงงาน

เหล้าเก่าในขวดใหม่ “งานอิสระ” ที่ไม่มีคำว่า…มั่นคง

รูปแบบของการจ้างงานของอูเบอร์ กลายเป็นโมเดลกระแสหลัก กำหนดรูปแบบการจ้างงานที่เป็น “มาตรฐาน” ของแพลตฟอร์มในภาพรวม โมเดลนี้ทำให้เกิดรูปแบบการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงรูปแบบหนึ่ง คือ ดูดเอาทรัพยากรมาใช้อย่างสิ้นเปลือง (extractive) และเอาเปรียบขูดรีด (exploitative) ทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร