Explain

ค้อนเคียวรุ่นสู่รุ่น ปีศาจคอมมิวนิสต์ยังไม่หายไปไหน

ชื่อว่า “คอมมิวนิสต์” คงไม่พ้นจากการถูกมองว่าเป็น “ปีศาจ” เสมอมา โดยเฉพาะในสายตาของชนชั้นนำและนายทุน

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

ออร์แกนิคดินแดง “อนาธิปไตย” บนเส้นของความเท่าเทียมโดยไม่มีรัฐ (?)

สมรภูมิที่ดินแดงเป็นสภาวะกึ่งอนาธิปไตยที่ไร้วี่แววว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไร

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

มาร์กซิสต์ยังไม่ตาย สังคมไทยยังต้องซ้ายมากกว่านี้ (?)

De/code ชวน TUMS คุยแนวคิดฝ่ายซ้ายในไทย จำเป็นแค่ไหนที่สังคมไทยต้องมีแนวคิดที่ “ซ้าย” ไปมากกว่านี้

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

เคาะสนิมเนื้อใน บทสนทนาของเพนกวิน เริ่มที่ประวัติศาสตร์คนข้างล่าง แต่ไม่จบที่ “ประยุทธ์ออกไป”

เรากำลังสู้กับสิ่งที่ครอบงำประเทศนี้มาพันปี แน่นอนว่ามันไม่ได้จบในวันสองวัน ผมตอบอย่างนี้ว่ามันเป็นเกมยาวแต่ถึงเวลาสั้นมันก็สั้น

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

สำนึกความเป็น“ชาติ”ที่ก้าวหน้า ในรัฐที่ถอยหลัง

เคยสงสัยกันไหม คำว่า “ชาติ” ที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายมีความหมายว่าอย่างไร นอกจากความหมายตามที่รัฐกำหนดไว้ตายตัวในตำราเรียน ชวนศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สนทนาว่าด้วยเรื่องราวของ “ชาติ” รวมถึงการปะทะกันทางความคิดเรื่องชาติระหว่างชาติแบบเก่าที่ยังคงออฟไลน์ (offline) กับชาติแบบใหม่ที่ออนไลน์ (online) รุดหน้าตามเทคโนโลยีไปทุกขณะ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

การเมืองเรื่องต้องห้าม ใต้ร่มเงารัฐ (พุทธ) ศาสนา

สนทนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับมหาเถรสมาคม ที่มีอุดมการณ์หลักร่วมกัน จนนำมาสู่การตีความคำว่า “การเมือง”ใต้ร่มเงาที่แผ่ปกคลุมมากกว่าหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎก

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น เรื่องราววิทยาศาสตร์ในประเทศที่การประกาศทะยานสู่ดวงจันทร์นั้นน่าชวนหัว

วิทยาศาสตร์ไทยจะดีได้ ไม่ใช่แค่การปฏิรูปภายในวงการเท่านั้น แต่การปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก