ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

เคาะสนิมเนื้อใน บทสนทนาของเพนกวิน เริ่มที่ประวัติศาสตร์คนข้างล่าง แต่ไม่จบที่ “ประยุทธ์ออกไป”

เรากำลังสู้กับสิ่งที่ครอบงำประเทศนี้มาพันปี แน่นอนว่ามันไม่ได้จบในวันสองวัน ผมตอบอย่างนี้ว่ามันเป็นเกมยาวแต่ถึงเวลาสั้นมันก็สั้น

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

สำนึกความเป็น“ชาติ”ที่ก้าวหน้า ในรัฐที่ถอยหลัง

เคยสงสัยกันไหม คำว่า “ชาติ” ที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายมีความหมายว่าอย่างไร นอกจากความหมายตามที่รัฐกำหนดไว้ตายตัวในตำราเรียน ชวนศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สนทนาว่าด้วยเรื่องราวของ “ชาติ” รวมถึงการปะทะกันทางความคิดเรื่องชาติระหว่างชาติแบบเก่าที่ยังคงออฟไลน์ (offline) กับชาติแบบใหม่ที่ออนไลน์ (online) รุดหน้าตามเทคโนโลยีไปทุกขณะ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

การเมืองเรื่องต้องห้าม ใต้ร่มเงารัฐ (พุทธ) ศาสนา

สนทนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับมหาเถรสมาคม ที่มีอุดมการณ์หลักร่วมกัน จนนำมาสู่การตีความคำว่า “การเมือง”ใต้ร่มเงาที่แผ่ปกคลุมมากกว่าหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎก

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น เรื่องราววิทยาศาสตร์ในประเทศที่การประกาศทะยานสู่ดวงจันทร์นั้นน่าชวนหัว

วิทยาศาสตร์ไทยจะดีได้ ไม่ใช่แค่การปฏิรูปภายในวงการเท่านั้น แต่การปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

ถอดรหัสทางวัฒนธรรม ทุนนิยม และการเมืองผ่านเรื่องราวของ BNK48

4 ปีแล้วกับการที่ทุกคนจดจำ BNK48 กับบทเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” ขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะจดจำเรื่องราวของวงไอดอลที่มีต้นแบบจากญี่ปุ่นในแง่ของความบันเทิงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว การปรากฏขึ้นของ BNK48 สะท้อนประเด็นต่าง ๆ ในสังคมออกมาได้ด้วยมุมมองแบบวิชาการ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

ปากคำมนุษย์ ป.โท สายสังคมศาสตร์ กับความจำเป็นของ “สังคมศาสตร์” ในสังคมที่มองไม่เห็นความจำเป็น

บ้างก็ว่าเป็นเพราะผู้เรียนสายสังคมฯ ไม่ได้มีทักษะที่หลากหลายมากพอที่จะขอเงินเดือนในจำนวนเท่ากับสาขาอื่น ๆ
บ้างก็ว่าผู้เรียนสายสังคมฯ เรียนอะไรที่มันเป็นนามธรรมเกินไป เอามาปรับใช้กับการทำงานได้ไม่ดีเท่าสายวิทย์-คณิตฯ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก