TAG ความเหลื่อมล้ำ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

ความเหลื่อมล้ำ

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความเหลื่อมล้ำ

ประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำ: ความมั่งคั่งและความขัดแย้งในสังคมไทย

ข้อถกเถียงหลักของงานชิ้นนี้ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจคือปัจจัยหลักของความขัดแย้งทางการเมืองทั้งช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ความเหลื่อมล้ำ

พลิกฟ้าเมืองเทวดาให้เท่าเทียมผ่านการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. : ความเหลื่อมล้ำเกิดจนตายในเมืองหลวง

การเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ซึ่งสำหรับผู้ปรารถนาความเสมอภาค เราต้องการคนที่สามารถพลิกฟ้าเมืองเทวดาให้เท่าเทียม และท้าทายกับทุกความเหลื่อมล้ำในมหานครแห่งนี้

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความเหลื่อมล้ำ

มาตรวัดสถานะที่เรียกว่า “บันได” เมื่อเรายืนอยู่คนละขั้น

ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม แต่การเปรียบเทียบของคนเรานั้นซับซ้อนกว่าที่คิด สมองของคนเรามีการเปรียบเทียบตลอดเวลาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว สมองของเราตัดสินสถานะทางสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งในหนังสือได้ใช้บันไดในการวัดมุมมองส่วนบุคคลต่อสถานะทางสังคม หรือที่เรียกว่า บันไดสถานะ (Status Ladder)

จิรภา ประทุมมินทร์
ความเหลื่อมล้ำ

สร้างระบบประกันสังคมถ้วนหน้าดีกว่าการพิสูจน์ความจน ก่อนที่ความเหลื่อมล้ำจะพังทุกอย่าง

การเดินหน้าสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า จะเป็นทางออกสำคัญสำหรับการเดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า เป็นทางเลือกสำคัญก่อนความเหลื่อมล้ำจะพังทุกอย่างในสังคมไทยผ่านการเพิ่มทุนทางสังคม และหลังพิงสำหรับคนวัยทำงาน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความเหลื่อมล้ำ

ต า ย ดี ก ว่ า

ถ้าไม่ยากจน คุณก็จะไม่มีวันเข้าใจวลีที่ว่า ‘ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม’  ก็ดูชีวิตที่ผ่านมามันก็ไม่เคยจะมีอะไรหรูหรา  ทำมาหาได้แค่พอเอาตัวรอดอยู่ได้จำกัดจำเขี่ยไปวัน ๆ  บ้านก็ซอมซ่อ  คับแคบ  แออัด  รถราก็ไม่มี  ไปไหนทีครึ่งค่อนวัน  แถมยังไม่รู้จะไปไหน  ห้างใหญ่ ๆ ทุกอย่างก็ล้วนราคาแพง

วีรพร นิติประภา
ความเหลื่อมล้ำ

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความเหลื่อมล้ำ

มองปรัชญาการเฉลี่ยทรัพย์สินผ่านซีรีส์ Money Heist

พวกเราถูกทำให้ตรึงใจกับอาชญากรรมของคนจน การประหัตประหารกันระหว่างคนจนด้วยกันความโหดเหี้ยมของคนจน ความสิ้นหวังดูคล้ายสัตว์ป่าของคนจน เมื่อพวกเขาก่อการปล้นหรือขโมย ขณะเดียวกันพวกเราก็มองไม่เห็นความเลือดเย็นไว้หัวใจที่ฆ่าพวกเราให้ตายทั้งเป็นทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีโดยกลุ่มคนมั่งคั่งในสังคมที่ทำได้อย่างชอบธรรมที่สุด 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความเหลื่อมล้ำ

ภูมิ(ภาค)แพ้กรุงเทพฯ

พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่ต่างเกิดและเติบโตคนละในเมืองที่ต่างกันออกไป แต่พูดถึงความเหลื่อมล้ำที่พวกเขาจับต้องได้ นิยามเป็น

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​
ความเหลื่อมล้ำ

ผีเหลื่อมล้ำ

เพิ่งอ่านข่าวเจอเรื่องชายคนหนึ่งประกาศยกรถให้วัดเนื่องจากขับ ๆ อยู่จู่ ๆ ดึกดื่นก็ได้ยินเสียงหญิงชรามาหายใจฟืดฟาดน่าสยองข่าวไม่ได้บอกว่าผีมาหายใจอยู่อย่างนั้นนานมั้ยทุกคืนไหมหรือให้รายละเอียดอะไร 

วีรพร นิติประภา
ความเหลื่อมล้ำ

ช่องว่างทางดิจิทัล ความเหลื่อมล้ำสายพันธุ์ใหม่

สังคมไทยไม่สามารถดำเนินไปบนสมมุติฐานว่าคนทุกคนหรือทุกกลุ่มมีความสามารถในการเข้าถึงโลกดิจิทัลในระดับเดียวกันอีกต่อไป เพราะการเพิกเฉยเท่ากับว่าสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าระบบการศึกษา การแข่งขันทางเศรษฐกิจ หรือตลาดแรงงาน จงใจที่จะให้แต้มต่อกับกลุ่มคนที่มีความได้เปรียบ

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
ความเหลื่อมล้ำ

โควิดผลักไสให้ไร้บ้าน ฝันสลายของผู้สร้างปราสาททราย

นโยบายรัฐบาลต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ต้องเปลี่ยนจากฉันจะสร้างความเจริญ แล้วต้องกวาดต้อนผู้คนไปข้างนอก ให้คิดใหม่ จะให้คนจนอยู่ร่วมกับความเจริญได้อย่างไร

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​