CATEGORY Columnist
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ความฝันของผู้คนในประเทศรัฐสวัสดิการ ความเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

การสร้างสวัสดิการเพื่อประชาชนอย่างถ้วนหน้าในฐานะสิทธิ ไม่เกี่ยวกับงบประมาณหรือทรัพยากร ไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับเบ็ด แต่เกี่ยวกับว่าเราเชื่อว่าคนเท่ากันหรือไม่

Columnist

6 ตุลาฯ กวางจู ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ทุกประเทศต่างมีประวัติศาสตร์บาดแผลแต่รัฐไทยเลือกที่จะลบเลือนหลบเลี่ยงอดีต ไม่แสวงหาทั้งความจริงและความยุติธรรม ในขณะที่เกาหลีใต้ เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
Columnist

ห้าตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง

เรามีชีวิตอยู่กันได้อย่างไร ประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประหนึ่งไม่มีคนตาย ประหนึ่งคนตายไม่เคยมีชีวิต เป็นที่รัก มีชีวิต จิตใจ ความหลงใหลใฝ่ฝัน

วีรพร นิติประภา
Columnist

นักบัญชีในค่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ VS ตำรวจคุมฝูงชนสลายม็อบ ฟันเฟืองเล็ก ๆในระบบที่โหดร้าย

ไม่มีใครบังคับให้คุณเป็นปีศาจร้าย คุณสมัครใจที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี