ภาวิณี คงฤทธิ์, Author at Decode
Crack Politics

เป็นจั่งใด๋แรงงานอีสานไหลกลับ เปิดแนวรบ ‘ทำแทน’ สตาร์ตอัปลูกผสม หยุดเลือดไหลไว้ที่โคราช

Reading Time: 3 minutes “พี่จำได้ว่าตอนนั้นถ่ายรูปไป 2 โหล เพื่อเอาไปสมัครงาน หมดเงินไปหลายร้อย แต่น้องเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้สักที่เลย จนในกระเป๋าเหลือรูปถ่ายแค่รูปเดียว พี่ก็เอารูปนั้นแหละมาสมัครที่ทำแทน วันที่มาสัมภาษณ์พี่ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าเขาขอสองรูปจะทำยังไงดี”

ภาวิณี คงฤทธิ์

ไม่ได้เป็น gatekeeper ไม่ใช่ agenda-setter สื่อไทยในวันที่สังคมเดินนำหน้า

Reading Time: 3 minutes ‘ในวันที่ไม่ว่าใครก็เป็นสื่อได้ สื่อมวลชนยังคงจำเป็นอีกหรือเปล่า’ Decode สรุปความจากวงเสวนา Future Journalist นักข่าวรุ่นใหม่ระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Decode เนื่องในโอกาสงานเปิดตัวเว็บไซต์ Decode Grand Opening เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ภาวิณี คงฤทธิ์
ภาวิณี คงฤทธิ์

ส่งจม.ไม่ไปเลือกตั้งอบจ. ปรากฏการณ์คู่ขนานกับเมืองโตเดี่ยว เส้นบาง ๆ ระหว่างเสรีภาพในการเคลื่อนที่กับสำนึกประชาธิปไตย

Reading Time: 2 minutes Decode ชวน ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ มาร่วมถอดรหัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเมือง ว่าบริบทเมืองที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของคนอย่างไร อะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ดูจะไม่ได้เป็นที่สนใจในหมู่คนรุ่นใหม่ และแนวทางในการจัดการคนในเมืองแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับสภาพเมืองที่กำลังเปลี่ยนไป

ภาวิณี คงฤทธิ์
ภาวิณี คงฤทธิ์

“หัวใจฉันเลยจุดเยือกแข็ง” วัดอุณหภูมิภาษาของตัวเอง

Reading Time: 2 minutes อยู่ที่ว่าเราจะมองมันแบบไหน คือหนังสือความเรียง เขียนโดยอีกีจู จากสำนักพิมพ์ springbooks เนื้อหาในแต่ละบทล้วนมีที่มาจากบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คน ผู้เขียนหยิบสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขามาเล่ามันเสียใหม่ผ่านน้ำเสียง ความนึกคิดและประสบการณ์ ก่อนจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างเรียบง่ายแต่ตรึงใจ

ภาวิณี คงฤทธิ์
ภาวิณี คงฤทธิ์

เพราะเราต่างมีส่วนสร้างพลเมือง ประชาธิปไตยจะไม่ใช่แค่วิชาสังคม

Reading Time: 2 minutes Decode สรุปความจากวงเสวนา ‘พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน (Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)’ ช่วงที่ 2 นิเวศการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาวิณี คงฤทธิ์
ภาวิณี คงฤทธิ์

รัฐราชการพันลึก ทับซ้อนซ่อนเงื่อน(ไข)ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานแบบภาครัฐไทย

Reading Time: 3 minutes Decode ชวน ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาย้อนที่มาของระบบการจ้างงานข้าราชการและปัญหาการจ้างงานแบบกึ่งราชการ ไปจนถึงถอดรหัสเงื่อนไขในการปฏิรูประบบราชการไทยว่าทำไมแม้เราจะมีความพยายามปฏิรูประบบนี้แค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักที ปิดท้ายด้วยการเสนอหนทางปฏิรูปราชการที่สามารถทำได้จริงในระบบที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสูงมาก

ภาวิณี คงฤทธิ์
ภาวิณี คงฤทธิ์

ไม่ใช่แค่ลมใต้ปีกแต่ ‘เขา’ ลิขิตทิศทางไทย : ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี

Reading Time: < 1 minute ‘ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500’ คือ หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ ในยุคสงครามเย็นตอนต้น สำหรับการเมืองระดับโลกช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างอำนาจจากจักรวรรดิอังกฤษ มาสู่ สหรัฐอเมริกา แต่สำหรับประเทศไทย โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายในการเมืองไทยด้วยเช่นกัน

ภาวิณี คงฤทธิ์