TAG โลกร้อน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

51,000 ล้านตันต้องใช้หูฟัง

โลกเราไม่ได้ขาดแคลนเศรษฐีที่คิดการใหญ่ที่เที่ยวบอกชาวบ้านว่าควรทำอะไร หรือพวกที่คิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้แต่เกสต์ที่เป็นคนรวยคนหนึ่งที่บ้าเทคโนโลยี และมองหาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาแทบทุกเรื่อง แต่พอเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาย่อมรู้ดีว่านวัตรกรรมไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหา

โลกร้อน

51,000 ล้านตันต้องใช้หูฟัง

โลกเราไม่ได้ขาดแคลนเศรษฐีที่คิดการใหญ่ที่เที่ยวบอกชาวบ้านว่าควรทำอะไร หรือพวกที่คิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้แต่เกสต์ที่เป็นคนรวยคนหนึ่งที่บ้าเทคโนโลยี และมองหาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาแทบทุกเรื่อง แต่พอเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาย่อมรู้ดีว่านวัตรกรรมไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหา

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
โลกร้อน

โครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’ ในเมืองใหญ่

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่แค่ปลูกต้นไม้คงยังไม่ดีพอ ท่ามกลางความท้าทายของเมือง แท้จริงแล้วพื้นที่สีเขียวเป็นได้มากกว่านั้น

ยศพล บุญสม
โลกร้อน

New Green Deal: ไกลแค่ไหนคือใกล้ เมื่อโลกร้อนเป็นปัญหาปากท้องที่ถูกมองไม่เห็น

“ไกลแค่ไหนคือใกล้” เมื่อการเปรียบเทียบถึงการตระหนัก-รับรู้ “โลกร้อน” หรือ Climate Change นั้นไม่อาจฟันธงว่าผู้คนรู้สึกแบบใดกันแน่ ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันคืบคลานใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที…ทุกทีแล้วจริง ๆ

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์