ยศพล บุญสม, Author at Decode
Columnist

‘โอกาส’ สร้างจากพื้นที่ร้าง

Reading Time: 3 minutes หากเราลองสำรวจรอบเมืองของเราดีๆ อย่างการลองเดินสำรวจไปตามซอกเล็กซอกน้อยของเมือง เราจะค้นพบว่า แท้จริงแล้วเมืองที่ดูหนาแน่นอย่างกรุงเทพฯ ก็ยังมีพื้นที่ร้างที่รอการพัฒนาอยู่อีกหลายแห่ง ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะที่ดินขนาดเล็กที่แทรกตัวอยู่ตามชุมชน

ยศพล บุญสม

โครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’ ในเมืองใหญ่

Reading Time: 2 minutes การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่แค่ปลูกต้นไม้คงยังไม่ดีพอ ท่ามกลางความท้าทายของเมือง แท้จริงแล้วพื้นที่สีเขียวเป็นได้มากกว่านั้น

ยศพล บุญสม