TAG แรงงานข้ามชาติ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ระหว่างบรรทัดของการการค้าทาสสมัยใหม่ในน่านน้ำไทย

ในน่านน้ำของประเทศไทย ยังมีการค้ามนุษย์อีกหรือไม่? ในจังหวะที่ไทยพยายามแก้ไขปัญหานี้มากว่า 7 ปี ดูเหมือนว่าคำถามนี้จะ “ละเอียดอ่อน” มากกว่าที่คิด

แรงงานข้ามชาติ

ระหว่างบรรทัดของการการค้าทาสสมัยใหม่ในน่านน้ำไทย

ในน่านน้ำของประเทศไทย ยังมีการค้ามนุษย์อีกหรือไม่? ในจังหวะที่ไทยพยายามแก้ไขปัญหานี้มากว่า 7 ปี ดูเหมือนว่าคำถามนี้จะ “ละเอียดอ่อน” มากกว่าที่คิด

พริม มณีโชติ
แรงงานข้ามชาติ

เด็กโชคร้ายหรือรัฐล้มเหลว เรื่องจริงจากบ้านแม่ทัศนีย์

เด็กที่ถูกทิ้งเหล่านี้ ไม่ใช่ปัญหาปัจเจก ความเลวทรามของบิดามารดา แต่คือความล้มเหลวของรัฐ และพลเมืองที่ถูกทิ้งขว้างจากรัฐรากเหง้าของพวกเขาเอง

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
แรงงานข้ามชาติ

แรงงานสร้างปราสาทแต่ได้อยู่ในสลัม

น่าคิดว่าสำหรับการระบาดที่ยาวนานมากกว่า 18 เดือน ความเหลื่อมล้ำได้เผยให้เห็นในทุกมิติ จากการกักตัว การรักษารายได้ วัคซีน การรักษา และทุกครั้งผู้ที่ไร้อำนาจทางเศรษฐกิจ ไร้อำนาจทางการเมืองกลับเป็นผู้ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด และครั้งนี้ก็เป็นคิวของ “แรงงานก่อสร้าง” ผู้เนรมิตเมืองนี้ขึ้นมาด้วยแรงกาย หยาดเหงื่อ แต่ถูกทิ้งไว้ในซอกหลืบของสังคม

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
แรงงานข้ามชาติ
ณฐาภพ สังเกตุ
แรงงานข้ามชาติ

แรงงานเพื่อนบ้านหลังลวดหนามความมั่นคง ครั้งสุดท้ายของการมี(สถานะ)แรงงานในไทย

ผู้มาจากรัฐยะไข่ ดินแดนที่ยังไม่สงบจากการสู้รบภายในประเทศ เพราะที่นู่น ไม่มีงานแล้ว โอกาสและปากท้องถูกปิดไฟมืดเหมือนไฟเมืองที่ดับลงเพราะสงคราม มุ่งหน้ามา ที่นี่ คือประเทศไทยหวังโอกาสการงานอาชีพและชีวิตที่ดีกว่า

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
แรงงานข้ามชาติ

ทิ้งไว้กลางเดือน ความอกหักของแรงงาน(ข้ามชาติ)

ทันทีที่ด่านพรมแดนปิด ความหวังที่จะกลับบ้านของเขาก็ถูกพับเก็บใส่กระเป๋า แรงงานข้ามชาติเรือนล้านจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดได้อย่างไร เมื่อไร้งานทำ

Decode