TAG สันติภาพชายแดนใต้
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

จินตนาการสังคมใหม่ใน ‘ปาตานี’

ช่วงนี้กระบวนการสันติภาพในสามจังหวัดภาคใต้กำลังเข้าสู่จังหวะก้าวที่น่าสนใจ แม้ว่าหากมองอย่างผิวเผินดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญมากนัก แต่ลึกลงไปแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถือเป็นความท้าทายอย่างสำคัญต่อวิธีคิดที่ดำเนินต่อเนื่องมานาน

สันติภาพชายแดนใต้

ลดความรุนแรงก่อนคุยสันติภาพ ?

ถ้อยแถลงของทุกฝ่ายบ่งชี้ว่าการพูดคุยสันติภาพกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ นั่นคือจะเริ่มคุยกันในเรื่องของเนื้อหาที่จะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้ง

นวลน้อย ธรรมเสถียร
สันติภาพชายแดนใต้

จับตาการพูดคุยสันติภาพสามจังหวัดใต้ บนโจทย์ใหม่ของการหาทางออกทางการเมือง

การนัดหมายพบปะในเดือนมกราคมจึงมีความสำคัญในเชิงของการสานต่อสิ่งที่เริ่มมาแล้วรวมทั้งกลบภาพของความแน่นิ่งไปด้วยในเวลาเดียวกัน

นวลน้อย ธรรมเสถียร