TAG รัฐสวัสดิการ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รัฐสวัสดิการ

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการ

“คนเท่ากัน” ในทางเศรษฐกิจ เริ่มที่ “ประชาธิปไตยในที่ทำงาน” – ฉัตรชัย พุ่มพวง

เมื่อโลกการทำงานที่ ไม่มีงานไหนที่ใช้แต่แรง ไม่มีงานไหนที่ใช้แต่สมอง เราทุกคนคือแรงงาน แต่นั่นไม่ง่ายเลยกับการรวมแรงงานในวันนี้ เมื่อทั้งมายาคติ  วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ภายใต้คำว่า “การทำงานในโลกทุนนิยม” ยังคงเกาะแน่น และรัดรึงเราให้ห่างจากการมองเห็น “พลัง” ของการรวมตัวในฐานะแรงงาน ผู้ซึ่งคือ “คนสำคัญ” และเป็นฐานความสำเร็จของนายทุนขนาดใหญ่

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
รัฐสวัสดิการ

ถ้าชีวิตต้องการความถูกต้อง รัฐสวัสดิการจึงเป็นคำตอบของ ‘เกษม เพ็ญภินันท์’

รัฐสวัสดิการไม่เพียงตอบโจทย์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ทางจริยศาสตร์เรื่องของ well being ด้วย

ธีทัต จันทราพิชิต
รัฐสวัสดิการ

การรวมตัวของแรงงานรุ่นใหม่ : นับหนึ่งการต่อสู้ก้าวแรกที่ไม่เคยยากเกินไป

แรงงานสร้างสรรค์นับล้านคนสามารถรวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกันและกันได้ พวกเขาก็จะไม่ต้องพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ ไม่ต้องอิงแอบกับค่านิยมอนุรักษ์นิยม

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการ

เด็กโชคร้ายหรือรัฐล้มเหลว เรื่องจริงจากบ้านแม่ทัศนีย์

เด็กที่ถูกทิ้งเหล่านี้ ไม่ใช่ปัญหาปัจเจก ความเลวทรามของบิดามารดา แต่คือความล้มเหลวของรัฐ และพลเมืองที่ถูกทิ้งขว้างจากรัฐรากเหง้าของพวกเขาเอง

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
รัฐสวัสดิการ

“แรงงานเสี่ยง” ความเปราะบางใหม่ที่พรากชีวิตคนรุ่นใหม่

“แรงงานเสี่ยง” ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบสิบปีที่ผ่านมา และกลายเป็นตัวชี้วัดต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการ

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการ

งบ(เยียวยา)มหาศาล แต่ล้มเหลวในการรักษา(ชีวิต)คนส่วนใหญ่

ประเทศที่ระบบสวัสดิการพื้นฐานดีกว่า ก็ย่อมสามารถเก็บรักษาชีวิตของประชาชนได้ดีกว่าประเทศที่ระบบสวัสดิการพื้นฐานไม่ดี ซึ่งนอกจากตัวเงินที่ลงไปแล้วสิ่งสำคัญคือระบบการคิดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายสวัสดิการก็เป็นสิ่งสำคัญ

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการ

เก็ตสึโนวาค่าผ่านทางของการศึกษาไทย

เหมือน”สอบได้แต่ไม่ได้สอบ”(เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าสอบ) คนรุ่นนี้ที่โตมากับวงเก็ตสึโนวาก็คงพอจะนึกออก และอดคิดไม่ได้ว่า ทำไมต้องสอบเยอะและจ่ายเยอะขนาดนี้

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​
รัฐสวัสดิการ

ไม่มีประเทศไหนล้มละลายเพราะดูแลประชาชน: จากฟินแลนด์ถึงไทย

ฟินแลนด์ในอดีตก็เหมือนประเทศไทย แรงงานนอกระบบเยอะ คนรายได้น้อย ไม่เข้าถึงการศึกษา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี