TAG จิตวิทยาการเลี้ยงลูก
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

เรียนความเป็น ‘คน’ จากมนุษย์กลายพันธุ์

Reading Time: < 1 minute โปรดเข้าใจว่าหากเขาเข้าใจแก่นสารของการเรียนรู้ …อะไรก็หยุดยั้งเขาไม่ได้ และการสนใจใฝ่เรียนรู้จะอยู่เขาไปตลอดชีวิต เขาจะไม่หยุดนิ่ง เขาจะไม่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง เขาจะมีความกระหายใคร่รู้ติดตัวให้เรียนรู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต

จิตวิทยาการเลี้ยงลูก

เรียนความเป็น ‘คน’ จากมนุษย์กลายพันธุ์

Reading Time: < 1 minute โปรดเข้าใจว่าหากเขาเข้าใจแก่นสารของการเรียนรู้ …อะไรก็หยุดยั้งเขาไม่ได้ และการสนใจใฝ่เรียนรู้จะอยู่เขาไปตลอดชีวิต เขาจะไม่หยุดนิ่ง เขาจะไม่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง เขาจะมีความกระหายใคร่รู้ติดตัวให้เรียนรู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต

วีรพร นิติประภา
จิตวิทยาการเลี้ยงลูก

ลูกกับความรัก

Reading Time: < 1 minute คุณแม่ท่านหนึ่งเล่าถึงความกังวลใจเมื่อแอบพบว่าลูกสาวอายุสิบสองเริ่มคุยกับผู้ชายในเกม ฟังเผิน ๆ อาจดูว่าเป็นเรื่องของคุณแม่หัวโบราณที่จะตกอกตกใจที่ลูกเริ่มโต และอาจริมีความรักหรือความสัมพันธ์

วีรพร นิติประภา
จิตวิทยาการเลี้ยงลูก

ตุ๊กตาของ ‘ลูก’

Reading Time: < 1 minute สำหรับเด็ก ๆ ตุ๊กตาเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต เป็นเพื่อน เป็นความสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาปัญหา ระบายความในใจ  เป็นหลุมหลบภัย เป็นคนที่เขามีข้างกายให้อบอุ่นใจเมื่อพ่อแม่ไม่ว่าง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ

วีรพร นิติประภา
จิตวิทยาการเลี้ยงลูก

รักวัวให้ผูก รักลูกให้พูดดี ๆ

Reading Time: < 1 minute ประชาชน พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะพานให้ความสำคัญกับเลี้ยงดูเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนมีระเบียบวินัย ถึงขั้นเอาคำว่า ‘เด็กดี’ มาผูกติดกับความมีระเบียบวินัย มิหนำซ้ำยังเชื่อมโยงความมีระเบียบวินัยเข้ากับความเคารพกฎหมาย 

วีรพร นิติประภา
จิตวิทยาการเลี้ยงลูก

Toxic Parent : จะทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่เป็น ‘ยาพิษ’ ในชีวิตของลูก

Reading Time: 2 minutes การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ส่งผลต่อพฤติกรรมตอนโต และหากว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูนั้น เป็นพ่อแม่ที่เป็นพิษแล้วละก็…ลูกจะโตขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด โดยที่คนเลี้ยงดูอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเป็นผู้สร้างบาดแผลนั้น เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่า พ่อแม่เป็นพิษ…

จิรภา ประทุมมินทร์