Policy จากระบบอุปถัมภ์-ประชานิยม - Decode
Reading Time: < 1 minute

วิเคราะห์สังคมไทยในแนวดิ่ง กับการเมืองที่โยงยึดกับระบบอุปถัมภ์ ถึง (นโยบาย)ประชานิยมในการเลือกตั้ง 2566
ลด แลก แจก แถม ตรงกับระบบอุปถัมภ์ ยังไง ? อาจเริ่มต้นจากการตอบคำถามว่า เวลาคนพุทธในไทยไหว้พระ ส่วนใหญ่มักพูดคำว่า “ขอ ….”
รู้หรือไม่ ? ชนบทระบบอุปถัมภ์เข้มข้นกว่าในเมือง เพราะในเมืองมีระบบ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เราต่างพึ่งตัวเองได้มากกว่า ดังนั้นท่ามกลางการเมืองในแนวดิ่งของไทย เราต้องสร้างระบบที่ทำให้คนพึ่งตัวเองได้