CATEGORY Backpack Journalist
Lorem ipsum dolor sit amet.

Backpack Journalist

Backpack Journalist: มิสเตอร์อาราบิก้า

2561 รัฐบาลตั้ง 15 มิสเตอร์สินค้า แก้ราคาพืชผลตกต่ำ 2562 ผิดกันที่…กาแฟ ไม่ใช่ 1 ใน 15 แต่ มิสเตอร์อาราบิก้า “วัลลภ ปัสนานนท์” คิดเอง ทดลองเอง เข้าใจ Character ของกาแฟเฉพาะถิ่น จนพัฒนากาแฟตัวล่าสุด ซึ่งมี Character ใกล้เคียงกับ เอธิโอเปีย คอกาแฟลงความเห็น ตั้งชื่อกาแฟสายพันธุ์นี้ว่า….“ป่าเมี่ยงโอเปีย” กลิ่นหอมเบอร์รี่ และรสสัมผัสของผลไม้รสเปรี้ยว กาแฟไทยไม่ใช่มวยรองในเวทีโลก ขณะที่ความอยู่รอดของกาแฟกลับเป็นปัญหาคลาสสิกที่ไม่เหมือนพืชเกษตรชนิดอื่น เป้าหมายต่อไปของเขาจึงอยู่ที่ การสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟอย่างประณีต เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กาแฟไทย และสอดคล้องกับรสนิยมสังคมโลกที่กำลังให้ความสนใจ ‘กาแฟพิเศษ’ จากต้นจนจิบ เกิดขึ้นจากตรงนี้ Backpack Journalist ตอน มิสเตอร์อาราบิก้า โดย ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30

Backpack Journalist

Backpack Journalist: ขยะแฟชั่น

45% ของเสื้อผ้าบริจาค มักจะถูกคัดออกและไม่ได้ไปต่อ เปลี่ยนขวดเก่าเป็นเสื้อผ้า – แฟชั่นจากเส้นด้ายและสายไฟ ดีไซเนอร์ยุคใหม่กับแนวคิดแฟชั่นอนาคตต้องตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม Backpack Journalist ตอน ขยะแฟชั่น โดย กาญจนา ปลอดกรรม ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

กาญจนา ปลอดกรรม
Backpack Journalist

Backpack Journalist: ลิตเติลอินเดีย

กระแสนิยมภารตะ ​สร้างธุรกิจหน้าใหม่กระแสนิยมอินเดีย กลายเป็นโอกาสอินเดียมาแรง ชนชั้นนำและชนชั้นกลางในอินเดียที่มีมากกว่า 400 ล้านคน กำลังเป็นโอกาสส่งออกสินค้าไทยแต่คนไทยก็นิยมบริโภควัฒนธรรมอินเดีย เช่น ภาพยนตร์ สถานที่ท่องเที่ยว และ อาหาร ฯ“อินเดียมาแล้ว” และกำลังเป็นกระแสสร้างธุรกิจติดกลิ่นอายความเป็นภารตะ Backpack Journalist ตอน ลิตเติ้ลอินเดีย โดย วิภาพร วัฒนวิทย์ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

วิภาพร วัฒนวิทย์
Backpack Journalist

Backpack Journalist: ทุน ทวาย

ทุนไทยไปทวาย ฟังเรื่องเล่าระหว่างทาง จากคนตัวเล็กในห่วงโซ่ของการพัฒนา ใครว่า…โปรเจกต์ “ทวาย” เลวร้ายกว่า “มาบตาพุด” Backpack Journalist ตอน ทุน ทวาย โดย อนนท์ธวัส บุตรอินทร์ ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

editor