HOW to แก่ช้า เจ็บสั้น - Decode
Reading Time: < 1 minute

วันนี้ชวนฉีกกรอบเก่า มานิยามความแก่กันใหม่ ความแก่ไม่ใช่นับที่ 60+ แต่วัดกันที่ความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง พึ่งตัวเองได้นาน หมายถึง แก่ช้าลง จากวันที่คุณอาทำงน ถึงวันนี้ที่หลานยืนอยู่บนสวัสดิการที่ไม่มั่นคง 40 ปี สวัสดิการของคนทำงานยังไม่เปลี่ยน เธอ และ เราจะอยู่ยังไง ? จะดีกว่าไหม ? ถ้าอย่างน้อย ขอเวลาให้เราทำงานอีกหน่อย