Reading Time: < 1 minute

มิตรLife Podcast SS.2 EP.7 : ฝากไว้ในกายฉัน

แผลมักเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุ รอยสักเกิดขึ้นบนความตั้งใจของเรา เรื่องราว เรื่องเล่าของรอยสัก บนความทรงจำที่สีไม่จาง

มิตรไลฟ์ Podcast เปิดบทสนทนาที่กล้าหาญของ Marry D. Minor นักเขียนเจ้าของหนังสือ เศษหนึ่งส่วนเศร้า เรื่องราวของรอยสักหลังพบว่า เป็นไบโพลาร์ และ PTSD เธอสักรูปดอกทานตะวันบนอกซ้ายในตำแหน่งของหัวใจ กลายเป็นเครื่องหมายเตือนในวันเศร้า และย้ำว่าเธออยากจดจำตัวเองในวันที่สดใส