Columnist

ความฝันของผู้คนในประเทศรัฐสวัสดิการ ความเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

การสร้างสวัสดิการเพื่อประชาชนอย่างถ้วนหน้าในฐานะสิทธิ ไม่เกี่ยวกับงบประมาณหรือทรัพยากร ไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับเบ็ด แต่เกี่ยวกับว่าเราเชื่อว่าคนเท่ากันหรือไม่

นันท์ณิชา ศรีวุฒิ

6 ตุลาฯ กวางจู ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ทุกประเทศต่างมีประวัติศาสตร์บาดแผลแต่รัฐไทยเลือกที่จะลบเลือนหลบเลี่ยงอดีต ไม่แสวงหาทั้งความจริงและความยุติธรรม ในขณะที่เกาหลีใต้ เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ

นักบัญชีในค่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ VS ตำรวจคุมฝูงชนสลายม็อบ ฟันเฟืองเล็ก ๆในระบบที่โหดร้าย

ไม่มีใครบังคับให้คุณเป็นปีศาจร้าย คุณสมัครใจที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง

นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ

อายุน้อยร้อยล้าน มายาคติที่ทำลายการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาจากฟินแลนด์

ยิ่งเริ่มทำงานไวอาจไม่ได้ทำให้รวย แต่ทำให้การต่อรองเพื่องานที่มั่นคงน้อยลง

นันท์ณิชา ศรีวุฒิ