TAG คนพิการ
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

อัพเดทขนส่งสาธารณะไทย พร้อมไหม พอหรือยังสำหรับให้ทุกๆ คนได้เดินทาง

De/code ชวนสำรวจ และอัพเดทการขนส่งสาธารณะเมืองกรุงว่ามีไว้ให้ทุกๆ คนได้ใช้มากแค่ไหน ตั้งแต่รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ และทางเท้า

คนพิการ

อัพเดทขนส่งสาธารณะไทย พร้อมไหม พอหรือยังสำหรับให้ทุกๆ คนได้เดินทาง

De/code ชวนสำรวจ และอัพเดทการขนส่งสาธารณะเมืองกรุงว่ามีไว้ให้ทุกๆ คนได้ใช้มากแค่ไหน ตั้งแต่รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ และทางเท้า

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
คนพิการ

ออกจากแสงนีออน ‘งานของผมคือการช่วยเหลือ’ ไม่ใช่คิดแทนคนพิการ

แกน Y ของ “การสงเคราะห์” ที่ไม่มีแกน X อย่าง “การส่งเสริม” เป็นจุดตัด
ภายใต้ความไม่เข้าใจความพิการในสังคม แม้กระทั่งคนในครอบครัวของผู้พิการเองก็ตาม
PA จึงมีอยู่ เพื่อที่จะให้คนพิการได้ใช้ชีวิต แบบที่ไม่มีใครต้องคิดแทนว่าพวกเขาควรจะมีชีวิตอย่างไร

นทธร เกตุชู
คนพิการ

แรงงานคนพิการไทย เมื่อไหร่จะทะลุเพดานเวทนานิยม

การเลือกปฏิบัติกับผู้พิการยังสวนทางกับแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ในระดับสากล  หากสังคมยังสงสัยในศักยภาพและความสามารถของแรงงานผู้พิการ

อโนมา สอนบาลี
คนพิการ

พิการในเมืองเทพสร้าง ความเท่าเทียมที่อยากไปให้ถึง

คนส่วนใหญ่อาจผุดภาพปัญหาที่คนพิการเรียกร้องขึ้นมาได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่เราได้ยินจากคนพิการบ่อยครั้ง ยิ่งกรุงเทพฯ เป็นเมืองเคร่งเครียดเร่งรีบที่คนในเมืองต่างเอาตัวเองให้รอดก่อน “คนเป็นแบบไหนก็สะท้อนการออกแบบเมืองแบบนั้น”

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​