อติรุจ ดือเระ

สองนักเรียนเลว X สองอาจารย์ ถอดสมการเรียนฟรีถ้วนหน้า พาเด็กกลับห้องเรียน

ทำมาหลายวิธีไม่เกิดผล ก็ไม่แน่ใจว่าเขามองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการศึกษา หรือมองเราเป็นเด็กเหลือขอซึ่งมาขอการศึกษาที่ดีจากเขา

อติรุจ ดือเระ
อติรุจ ดือเระ

ศิลปินแห่งชาติโดยภาษีประชาชน

การถอด สุชาติ สวัสดิ์ศรี จึงกลายเป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองจากที่ประชุมสภาสู่วงน้ำชา หากว่า ศิลปินยังคงทำหน้าที่สะท้อนสังคม

อติรุจ ดือเระ
อติรุจ ดือเระ

ความจริงไม่ได้น่ากลัว ปิดปากสื่อคือความสูญเปล่า ตัดขาดชีวิตประชาชน

ห้ามสื่อไม่ให้พูดความจริงที่ไม่ว่าจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว ก็เท่ากับตัดขาดช่องทางในการช่วยเหลือชีวิตประชาชน แบบนี้ดูไร้ซึ่งหัวใจความเป็นมนุษย์

อติรุจ ดือเระ