Basecamp #1 สู่เส้นทางนักเขียน แลไปข้างหน้า ‘บูรพาเปลี่ยนทิศ’ - Decode
Reading Time: 2 minutes

จุดเริ่มต้นของสายลุย เอเวอเรสต์ก็แค่ปากซอย!

Basecamp #1 มุ่งหน้าสู่เส้นทางนักเขียน Project ล่าสุดของ Decode.plus

กำลังเปิดรับสมัครนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งนี้มาในธีม ‘บูรพาเปลี่ยนทิศ’ ตอกสมอ ตั้งแคมป์กันที่บางปะกง ในวันที่คลื่นลม “อุตสาหกรรม” โหมพัดแรง เปลี่ยนทิศ “เมืองอาหารสมบูรณ์” ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการช่วงชิงฐานทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ำ และแรงงาน พื้นที่ผลิตพืชอาหารลดลง ชะตากรรมของประมงและเกษตรกรตกอยู่ในสถานะของ “ผู้เช่า” คู่ขนานไปกับภัยคุกคามภายนอก จากวิกฤตน้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำจืด “บางปะกง” ของวันพรุ่งนี้ กำลังจะเปลี่ยนไป… มีเพียงเรื่องราว ผู้คน และสายน้ำที่ทัดทานกระแสลมตะวันออกด้วยความหวังและรอคอยการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบตั้งคำถามกับสังคม ในวันที่ไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลง และมองหาแง่มุมที่ต่างไปจากเดิมด้วยวิธีคิด-เขียน-สร้างสรรค์และเล่าเรื่อง Decode จึงอยากชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เริ่มจากบทสนทนา ความจริง และตั้งคําถามท้าทาย สู่การลงมือคราฟท์สังคมไปด้วยกันกับ Decode

กรอกใบสมัคร นักเขียน (ฟรีแลนซ์) พร้อมส่งผลงานมาได้ที่ https://forms.gle/ZLsHK91TPdi5882U6

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2566 และประกาศผล 27 มิถุนายน 2566

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรม Basecamp #1 ‘บูรพาเปลี่ยนทิศ’ สู่เส้นทางนักเขียน ตลอดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 แบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 (ออนไซต์) ตั้งแคมป์ ปักหลักตั้งฐานที่มั่น ณ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วงที่ 2 เดือนสิงหาคม 2566 (ออนไลน์)

ช่วงที่ 3 เดือนกันยายน 2566 (ออนไซต์)

รายละเอียด Basecamp #1 เส้นทางสู่นักเขียน

1.คุณสมบัติสมัคร

1.1 คัดเลือกใบสมัครและประเด็นทางสังคมตามโจทย์ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร

1.2 สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับ Decode ภายใต้สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS

1.3 มีเจตจำนงที่จะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบถ้วน

1.4 สามารถลงพื้นที่ถ่ายทำ/เก็บข้อมูลและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่ได้จริง

2.ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

2.1 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

2.2 ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและการเตรียมพร้อมในการฝึกอบรม

กรอกใบสมัคร ส่งมาที่ https://forms.gle/ZLsHK91TPdi5882U6

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2566

ประกาศผลการคัดเลือก 27 มิถุนายน 2566

ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านทางอีเมล์ decode.tpbs@gmail.com

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรม Basecamp #1 ‘บูรพาเปลี่ยนทิศ’ สู่เส้นทางนักเขียน ตลอดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ

ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 (ออนไซต์) ตั้งแคมป์ ปักหลักตั้งฐานที่มั่น ณ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วงที่ 2 เดือนสิงหาคม 2566 (ออนไลน์)

ช่วงที่ 3 เดือนกันยายน 2566 (ออนไซต์)

2.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. ความร่วมมือระหว่าง Decode ภายใต้สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS กับผู้ร่วมโครงการฯ

3.1 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด

3.2 ในการอบรมฯ และพัฒนาประเด็นร่วมกันผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็นในการสื่อสาร ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ ส.ส.ท.

3.3 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ

3.4 ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรม Basecamp #1 เส้นทางสู่นักเขียน

3.5 ข้อมูล/เนื้อหา/ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ของ Thai PBS

ไทม์ไลน์ Basecamp #1 เส้นทางสู่นักเขียน

24 พ.ค.-24 มิ.ย.2566ประกาศรับสมัคร
27 มิ.ย. 2566ประกาศผล
30 มิ.ย. 2566ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
ก.ค.-ก.ย. 2566อบรม Basecamp #1 เส้นทางสู่นักเขียน