Backpack Journalist: ขยะแฟชั่น - Decode
Reading Time: < 1 minute

45% ของเสื้อผ้าบริจาค มักจะถูกคัดออกและไม่ได้ไปต่อ

เปลี่ยนขวดเก่าเป็นเสื้อผ้า – แฟชั่นจากเส้นด้ายและสายไฟ

ดีไซเนอร์ยุคใหม่กับแนวคิดแฟชั่นอนาคตต้องตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม


Backpack Journalist ตอน ขยะแฟชั่น โดย กาญจนา ปลอดกรรม
ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.