TAG 112
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

นักวิชาการนานาชาติขอศาลคืนสิทธิ ‘ประกันตัว’ แกนนำราษฎร หลังยกคำร้องเป็นครั้งที่ 3

เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่การยื่นคำร้องของ “ปล่อยตัวชั่วคราว” 4 แกนนำคณะราษฎร “ถูกยกคำร้อง” จากกรณีการชุมนมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ล่าสุด นักวิชาการด้านไทยศึกษาในต่างประเทศ 25 มหาวิทยาลัยร่วมกันออกแถลงการณ์ในวันเดียวกัน ขอให้ศาลคืนสิทธินี้ให้ผู้ที่ถูกจับกุม

112

นักวิชาการนานาชาติขอศาลคืนสิทธิ ‘ประกันตัว’ แกนนำราษฎร หลังยกคำร้องเป็นครั้งที่ 3

เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่การยื่นคำร้องของ “ปล่อยตัวชั่วคราว” 4 แกนนำคณะราษฎร “ถูกยกคำร้อง” จากกรณีการชุมนมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ล่าสุด นักวิชาการด้านไทยศึกษาในต่างประเทศ 25 มหาวิทยาลัยร่วมกันออกแถลงการณ์ในวันเดียวกัน ขอให้ศาลคืนสิทธินี้ให้ผู้ที่ถูกจับกุม

Decode
112

ไม่รัก (ไม่ต้อง) ระวังติดคุกนะ: คุยกับคนรุ่นใหม่ในยุโรปเรื่องราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ

ชวนทำความรู้จัก “ความเป็นสากล” ของราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือ Constitutional Monarchy ในประเทศประชาธิไตยในทวีปยุโรป ผ่านการสนทนากับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสเปน ว่าชีวิตของพวกเขาในสังคมประชาธิปไตยที่ก็มีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นดำเนินไปอย่างไร ในขณะที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่ไทยต้องเผชิญกับการถูกตั้งข้อหาด้วยมาตรา 112 กันแบบไม่เว้นแต่ละวัน

วิรดา แซ่ลิ่ม