คุณภาพชีวิตคนพิการ Archives - Decode

TAG คุณภาพชีวิตคนพิการ
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

อัพเดทขนส่งสาธารณะไทย พร้อมไหม พอหรือยังสำหรับให้ทุก ๆ คนได้เดินทาง

Reading Time: 4 minutes De/code ชวนสำรวจ และอัพเดทการขนส่งสาธารณะเมืองกรุงว่ามีไว้ให้ทุกๆ คนได้ใช้มากแค่ไหน ตั้งแต่รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ และทางเท้า

คุณภาพชีวิตคนพิการ

อัพเดทขนส่งสาธารณะไทย พร้อมไหม พอหรือยังสำหรับให้ทุก ๆ คนได้เดินทาง

Reading Time: 4 minutes De/code ชวนสำรวจ และอัพเดทการขนส่งสาธารณะเมืองกรุงว่ามีไว้ให้ทุกๆ คนได้ใช้มากแค่ไหน ตั้งแต่รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ และทางเท้า

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
คุณภาพชีวิตคนพิการ

แรงงานคนพิการไทย เมื่อไหร่จะทะลุเพดานเวทนานิยม

Reading Time: 3 minutes การเลือกปฏิบัติกับผู้พิการยังสวนทางกับแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ในระดับสากล  หากสังคมยังสงสัยในศักยภาพและความสามารถของแรงงานผู้พิการ

อโนมา สอนบาลี