CATEGORY News
Lorem ipsum dolor sit amet.

Environment

ฤามรดกโลกอยู่ในภาวะอันตราย? : เขื่อน, มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Reading Time: 5 minutes นับแต่ปี 2554 เริ่มเป็นปีที่ผืนป่าแห่งนี้ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเขื่อน ร่วมกับภัยคุกคามอื่นๆ เป็นครั้งแรก เพราะภัยคุกคามเหล่านี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการมรดกโลก ที่กำหนดให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและเสนอรายงานความก้าวหน้าอยู่เป็นระยะ และในปี  2560 และปี 2564 คณะกรรมการมรดกโลกได้พุ่งประเด็นไปที่โครงการเขื่อนเหล่านี้โดยตรง โดยขอให้ประเทศไทยยกเลิกโครงการทั้งหมดในผืนป่าแห่งนี้อย่างถาวร และระงับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ เพื่อรอให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก่อน

News

พี่น้องเอ้ย! เราทั้งผองคือผู้ประกันตน ความหวังแรกในศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

Reading Time: 4 minutes ปักหมุดดีเดย์เลือกตั้งประกันสังคมกับ ธนพร วิจันทร์ ผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้า และสุนทรี(หัตถี) เซ่งกิ่ง ผู้สมัครจากทีมสมานฉันท์ ความหวังบนกลไกที่ไม่เอื้อในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก เมื่อประชาธิปไตยในกองทุนนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างจากสวัสดิการที่ควรจะดีได้มากกว่านี้ของพี่น้องแรงงาน

นทธร เกตุชู
News

“ปรากฏการณ์กำนันนก” ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของรัฐกับผู้มีอิทธิพลในสังคมไทย

Reading Time: < 1 minute บรรดาผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่ใช้ความเข็มแข็งเด็ดขาดและบารมีส่วนตัวในการทำให้ชาวบ้านเคารพยำเกรงรวมถึงเชื่อถือศรัทธา กล่าวง่าย ๆ ว่าผู้มีอิทธิพลใช้ทั้งพระเดชและพระคุณในการสร้างอิทธิพลของตนเองที่อยู่เหนือการกำกับควบคุมของรัฐขึ้นมา 

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
News

ล้นป่า ล้ำชุมชน วิกฤตช้าง(นอก)ป่า

Reading Time: 3 minutes คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้จริงหรือไม่? ถอดรหัสหลากมุมมองจาก SPECIAL FORUM: อยู่ร่วมหรือขัดแย้ง? คนกับช้าง ณ ป่าตะวันออก (A Fragile Coexistence – Humans and Elephants in Eastern Thailand) เมื่อ ช้าง สัตว์ประจำชาติของไทยกำลังตกอยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ณัฐพร เทพานนท์
el nino เอลนีโญ เอลนีโญ่ โลกร้อน โลกรวน น้ำแล้ง ภัยแล้ง News

เอลนีโญมา ‘ถ้าไม่มีน้ำ เศรษฐกิจก็จบ’

Reading Time: 3 minutes เพราะภาคการเกษตรในประเทศไทยยังคงเป็นโมเดลรองจากอุตสาหกรรม และหากย้อนไปในสมัยก่อนจะพบว่า ภาคกลางใช้น้ำชลประทาน 100% เกษตกรไม่มองน้ำต้นทุนของตนเอง ถมที่ทั้งหมดเพื่อทำการเกษตร แต่หลังจากนั้นสิบกว่าปีก็เริ่มแล้ง เมื่อต้องการมองหาพื้นที่สาธารณะที่สามารถรองรับน้ำต้นทุนได้ก็กลับไม่เจอ

ณัฐพร เทพานนท์
News

ทำงานเก็บเงิน-สุขสม-รมขยะ

Reading Time: 4 minutes วิกฤตโรงงานระบาดที่โรงขยะอ่อนนุช ชาวบ้านที่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นจากนโยบายปลายปากกาของรัฐบาลประยุทธ์ เสียงสุดของชุมชนรอบโรงงานที่ไม่ถูกนับเป็นที่อยู่อาศัย ในวันที่ไม่อยากใช้อากาศหายใจ

นราธิป ทองถนอม
News

U=U ยกสองดันร่างพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ฝ่ากำแพง ‘เลือกปฏิบัติ’

Reading Time: 3 minutes หัวใจของกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่ภาคประชาสังคมผลักดันมาตลอดระยะเวลา 3 ปี แต่ด้วยเหตุที่ถูกตีความว่าเป็น(ร่าง)กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ต้องได้รับการลงนามจากนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่สภา ผลลัพธ์จากการพิจารณาคือไม่ได้ลายเซ็นรับรองจากนายกฯ ทั้งๆ ที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิจำนวนมากต่างรอความหวังจากการคุ้มครองของกฎหมายนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการการเลือกปฏิบัติในมิติต่างๆ เช่น บังคับตรวจเลือดอันเป็นผลให้เกิดการปฏิเสธการรับเข้าทำงาน

อโนมา สอนบาลี
News

เด็กกลัวความมืด ผู้ใหญ่กลัวแสงสว่าง

Reading Time: < 1 minute ในสังคมเรามีผู้ใหญ่จำนวนมากที่เติบโตแล้ว พวกเขายังหวาดกลัวต่อแสงสว่าง ยังสมัครใจคุ้นชินกับความมืด และพยายามที่สร้างให้แสงสว่างเป็นเรื่องน่ากลัว ข้อถกเถียงระหว่างเด็กที่กลัวความมืดกับผู้ใหญ่ที่กลัวแสงสว่าง เป็นความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นทุกยุคสมัย และบ่อยครั้งเองความขัดแย้งที่ไม่คลี่คลายนี้ ก็ทำให้สังคมไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
News

Post-Election (3) จับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อประชาชนไม่ได้เป็นของตายของใคร

Reading Time: < 1 minute การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดขึ้นไวกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเกิดได้ทันทีหลังการเลือกตั้ง ดังนั้นในกรณีของสังคมไทยแม้การเลือกตั้ง อาจยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจรัฐที่ชัดเจน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
News

ความป่วยไข้แห่งยุคสมัย

Reading Time: < 1 minute ทุกการเสพติดจะต้องมีความสนุกหรือความรู้สึกดีอย่างเป็นผลลัพธ์  ซึ่งทำให้ติดง่ายโดยเฉพาะสิ่งที่สามารถให้ความรู้สึกดี ๆ เข้มข้น ไม่ว่าเหล้า ยา การทำงาน เซ็กซ์ การพนัน  ศัลยกรรม และอำนาจ ในประการนี้คงพอจะมองเห็นได้ว่าคนที่ติดกับการเสพติดทุกอย่างมักจะเป็นคนที่มีชีวิตไม่สนุก หรือเป็นทุกข์ เจ้าทุกข์ มีปัญหาบางอย่าง และเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนักในชีวิตให้ยึดเหนี่ยวเป็นทุน

วีรพร นิติประภา
News

ผู้ลี้ภัยหมายเลข 00 ชีวิตถูกแช่แข็งไว้กับคำว่า “ระหว่าง”

Reading Time: 3 minutes ผู้ลี้ภัยที่ไม่เคยถูกนับหนึ่ง ซ้ำร้ายกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายด้วยกฎหมายเสียเอง การจัดการผู้ลี้ภัยของไทยควรเป็นอย่างไร ในวันที่ไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ได้อีกแล้ว

ธเนศ แสงทองศรีกมล
News

ชำระประวัติศาสตร์และบาดแผล ‘คุชราต’ ในมือของ ‘นเรนทระ โมที’

Reading Time: 3 minutes เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2002 รถไฟขบวน Sabarmati Express จากเมือง Ayodhya มุ่งตรงไปสู่เมือง Ahmedabad ได้หยุดลงใกล้กับสถานีรถไฟเมือง Godhra ผู้โดยสารส่วนใหญ่บนขบวนรถไฟคือ ผู้แสวงบุญชาวฮินดู จากนั้นได้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างผู้โดยสารบนรถไฟและพ่อค้าที่ขายของอยู่ในสถานีรถไฟ การโต้เถียงรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นเหตุชุลมุน หลังจากนั้นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใน 4 โบกี้ของขบวนรถไฟ โดยเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวมีชาวฮินดูเสียชีวิต 59 คน เป็นชาย 9 คน ผู้หญิง 25 คน และเด็ก 25 คน

ณฐาภพ สังเกตุ