มิตรLife Podcast SS.1 - Decode
Reading Time: < 1 minute

บางจังหวะของชีวิตก็คมกริบเหมือน ‘ไพ่ดาบ’ (Swords) ตกอยู่ในสภาวะบีบคั้น แรงกดดันระดับ10 ใครที่โตมากับความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว จะรู้ว่า มันไม่ง่ายเลยที่จะหลุดจากวงจรนี้ และเชื่อว่าหลายคนยังพยายามอยู่ เวิลด์ – วิรดา แซ่ลิ่ม ชวนนั่งกับความมืดในตัวเองด้วยกัน กับ ‘มิตรLife’ ตรงนี้ยังมีเราเป็น ‘เพื่อน’