จน-อ้วน-ชนชั้น - Decode
Reading Time: < 1 minute

Decode Podcast x Backpack Journalist: จน-อ้วน-ชนชั้น
เปิดเมนูอาหารสำหรับคนจนในสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และไทย ปรุงรสด้วยความหวานเกิน (พอดี) ของคนไทย ซึ่งมากเกินจนอาจกลายเป็น “ภาษีความหวาน” ออกอากาศเมื่อปี 2561