Story

18 ปีตากใบ หรือความยุติธรรมจะมาสุดทาง

“รัฐไทย” ในความหมายคือองคาพยพของระบอบไม่กล้าพอที่จะดำรงความถูกต้องให้อยู่ในร่องในรอย คือการนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กลับกันคือการใช้เงินเพื่อเยียวยาเหยื่อ พูดให้ถึงที่สุด พวกเขาใช้เงินเพื่อปกป้องระบอบเอาไว้ มากกว่าที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดความเป็นธรรม

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

ฤดูกาลประชาชน

หนังสือเล่มที่ชื่อว่า ฤดูกาลประชาชน จัดเป็นหนังสือประเภทรวมบทความสัมภาษณ์ของนักเขียนวัยหนุ่ม นามป่าน ธิติ มีแต้ม ซึ่งได้สัมภาษณ์บุคคลไว้มากมายในต่างวาระและโอกาส ทุกคนที่ได้ถูกสัมภาษณ์ล้วนเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองไทยนับตั้งแต่การรัฐประหารหลังปี2557หรือบ้างบางคนก็นับตั้งแต่2549เป็นต้นมา

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

ชำระประวัติศาสตร์บาดแผลที่จบไม่ได้ ลืมไม่ลง

6 ตุลากำลังจะครบปีที่ 46 อีกครั้ง “อยากให้เราสนใจคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ ‘6 ตุลา’ ในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่อย่างนั้นเราก็จะจดจำมันแค่ตัวเลข”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

ในแดนวิปลาส

ในแดนวิปลาส คือหนังสือที่กล่าวถึงบาดแผลอันร้าวลึกของคนธรรมสามัญ ในช่วงตลอดระยะเวลาหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 กล่าวอย่างไม่เหนียมอาย นี่คือบทอักษรซึ่งกล่าวถึงชีวิตของคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการรัฐประหาร และความพิกลพิการของสาระบบในระบอบที่วิกลจริต

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

ฐานันดรที่สาม

ชาติอันประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนอย่างฐานันดรที่สามในฐานะที่เป็นทุกสิ่งอย่างของชาติ เพียงแต่ว่าถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่ามจากชนชั้นอภิสิทธิ์ “ หากตัดชนชั้นอภิสิทธิ์ออกไป ชาติก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลดน้อยถอยลง แต่กลับเป็นอะไรที่มากขึ้น”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

กลายเป็น ‘นายู’

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา เขียนถึงหนังสือ “กลายเป็นมลายู” ของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ในวันที่รัฐไทยพยายามผูกขาดความเป็นหนึ่งไว้ที่เพียงคำว่า “ไทย”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

BEING YOUNG IN THE RED ZONE

BEING YOUNG IN THE RED ZONE เป็นหนังสือที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ของผู้ที่ซึ่งไร้สิทธิ์ไร้เสียง ในเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา