อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์, Author at Decode
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

เมื่อโลกซึมเศร้า เราต้องหยุดลงโทษตัวเองได้แล้ว

Reading Time: 2 minutes มากกว่าระบบทุนนิยมที่จะดีกว่าสำหรับสังคม ที่ไม่ทำให้โลกทั้งใบของพวกเราเป็นโลกซึมเศร้า

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

ตอบแสงตะวันว่าครั้งนึงเราเคยโรมานซ์

Reading Time: 2 minutes ความเรียงในวันที่ชีวิต “เคลื่อน” ออกไปจากคอกรั้วและชวนนั่งเครื่องบินไปดูด้วยตาว่าไม่มีเทวดาลอยอยู่บนก้อนเมฆของวรพจน์ พันธุ์พงศ์

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

In Praise of Ageing – เรา “แก่” ตั้งแต่นาทีแรกที่เกิด

Reading Time: 2 minutes เราต่างเดินผ่านวัน – เวลา ต่างสะสมทุกวินาที นับจากจุดที่เราเกิด จนถึงจุดๆ นี้ ที่แน่นอนว่าแต่ละคนถือกระปุกออมเวลามาไม่เท่ากัน แต่เราต่างก็ “แก่” ลงไปทุกเวลา-นาทีเหมือนๆ กัน

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

ถามหาความรับผิดชอบของตัวคุณเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ภายใต้เผด็จการ

Reading Time: < 1 minute หนังสือชื่อยาว – อ่านยาก “ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมนุษย์ใต้เผด็จการ” แปลโดยเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลและวศินี พบูประภาพ เขียนโดยฮันนาห์ อาเรนท์ แม้แต่เนติวิทย์เองยังยอมรับว่าอ่านยาก แต่ก็อยากให้อ่านเพราะน่าอ่านมาก สอดคล้องยิ่งกับยุคสมัยในสังคมเผด็จการ – ราชการเป็นใหญ่

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์

พอเถอะ! ทุนนิยมเลยเถิด การเกิดแพลตฟอร์ม+Co-op อาจเป็นทางเลือกใหม่

Reading Time: 3 minutes ในวันที่การงานแห่งอนาคตพามนุษย์กลับไปทำงานหนักและเปราะบางยิ่งกว่ายุคไหน ๆ คุยกับนักวิชาการแรงงาน จาก ‘แรงงานขี่มอเตอร์ไซต์ส่งอาหาร’ ถึง ‘เศรษฐกิจสมานฉันท์’ ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ผู้อำนวยการสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์