Story

โควิดผลักไสให้ไร้บ้าน ฝันสลายของผู้สร้างปราสาททราย

นโยบายรัฐบาลต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ต้องเปลี่ยนจากฉันจะสร้างความเจริญ แล้วต้องกวาดต้อนผู้คนไปข้างนอก ให้คิดใหม่ จะให้คนจนอยู่ร่วมกับความเจริญได้อย่างไร

จนิสตา อาภาแสงเพชร

เป็นฟรีแลนซ์ จึงเจ็บปวด

ฟรีแลนซ์มักถูก ‘มือที่มองไม่เห็น’ขูดรีดแรงงานจนตายซากแล้วก็ทิ้งไปหาร่างใหม่หรือหากต้นทุนคนเก่าเริ่มสูงขึ้นก็เลือกจ้างเด็กจบใหม่ราคาถูก

จนิสตา อาภาแสงเพชร
จนิสตา อาภาแสงเพชร

ลึกสุดใจ ‘ลูกนัท’ ย้ายขั้วการเมืองยิ่งมองเห็นชัด ไม่มีพื้นที่ให้ ‘คน’ ที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็น “คนไม่เท่ากัน”

โลกปัจจุบัน ไม่มีพื้นที่ให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็นคน ไม่เท่ากันอีกต่อไป

จนิสตา อาภาแสงเพชร
จนิสตา อาภาแสงเพชร

รสชาติลื่นไหล รัฐชาติรวมศูนย์

คำเตือน! ไม่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนท้องว่าง เพราะ คุณอาจจะหิวระหว่างทางที่พยายามวิเคราะห์แกะรอยถึงที่มาของอาหาร

จนิสตา อาภาแสงเพชร