จนิสตา อาภาแสงเพชร

ลึกสุดใจ ‘ลูกนัท’ ย้ายขั้วการเมืองยิ่งมองเห็นชัด ไม่มีพื้นที่ให้ ‘คน’ ที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็น “คนไม่เท่ากัน”

โลกปัจจุบัน ไม่มีพื้นที่ให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็นคน ไม่เท่ากันอีกต่อไป

จนิสตา อาภาแสงเพชร
จนิสตา อาภาแสงเพชร

รสชาติลื่นไหล รัฐชาติรวมศูนย์

คำเตือน! ไม่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนท้องว่าง เพราะ คุณอาจจะหิวระหว่างทางที่พยายามวิเคราะห์แกะรอยถึงที่มาของอาหาร

จนิสตา อาภาแสงเพชร
จนิสตา อาภาแสงเพชร

ผู้ประกอบการตายผ่อนส่ง เมื่อรัฐพายเรือวนในอ่างล็อกดาวน์

ถ้าเขายังล็อกดาวน์ต่อไปเรื่อยๆ ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร “มีอยู่สามคำค่ะ ตาย ตาย แล้วก็ตาย”

จนิสตา อาภาแสงเพชร