TAG HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

Train To Pakistan โศกนาฏกรรมในฤดูร้อน

Reading Time: 3 minutes การอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขของชาวซิกข์ ฮินดู และมุสลิมในหมู่บ้านมาโนมาจา พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ได้รับรู้ข่าวสารความรุนแรงจากโลกภายนอก จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดการฆาตกรรมขึ้นในหมู่บ้าน ตามมาด้วยขบวนรถไฟที่แล่นมาจากปากีสถาน พร้อมศพของชาวซิกข์และฮินดูนับพันศพ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว หมู่บ้านมาโนมาจาก็เปลี่ยนไปแบบไม่หวนกลับมา

HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

Train To Pakistan โศกนาฏกรรมในฤดูร้อน

Reading Time: 3 minutes การอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขของชาวซิกข์ ฮินดู และมุสลิมในหมู่บ้านมาโนมาจา พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ได้รับรู้ข่าวสารความรุนแรงจากโลกภายนอก จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดการฆาตกรรมขึ้นในหมู่บ้าน ตามมาด้วยขบวนรถไฟที่แล่นมาจากปากีสถาน พร้อมศพของชาวซิกข์และฮินดูนับพันศพ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว หมู่บ้านมาโนมาจาก็เปลี่ยนไปแบบไม่หวนกลับมา

ณฐาภพ สังเกตุ
HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

บันทึกเฉียดตายที่อินเดียใต้

Reading Time: 3 minutes เรื่องราวต่อจากนี้เป็นการเดินทางจากภาคตะวันตกของอินเดีย ล่องลงทางใต้จนถึงจุดสิ้นสุดของแผ่นดินอินเดียที่กันยากุมารี

ณฐาภพ สังเกตุ
HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

ซิกข์ปัญจาบ เดินทางสู่ความเท่าเทียม

Reading Time: 4 minutes ชีวิตตลอด 3 วันประสบการณ์ในหมู่บ้านชาวซิกข์ ทำให้ยิ่งเข้าใจว่าอินเดียเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล และเต็มไปด้วยความหลากหลาย เป็นความหลากหลายที่มากกว่าสิ่งที่ผมเจอมาทั้งชีวิต มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการจะยอมรับและเข้าใจความหลากหลาย ที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นและเป็นมา

ณฐาภพ สังเกตุ
HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

Ganesh Chaturthi 10 คืนแห่งศรัทธาพระพิฆเนศของชาวอินเดีย

Reading Time: 4 minutes เทศกาล Ganesh Chaturthi จะมีการเฉลิมฉลอง 10 วันติดต่อกัน เพราะเชื่อกันว่า 10 วันดังกล่าว พระพิฆเนศและพระแม่ปารวตีจะเสร็จมายังโลก ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูจะอัญเชิญพระพิฆเนศเข้าบ้าน และถือว่าพระพิฆเนศจะเป็นแขกที่มาพักอาศัยอยู่กับพวกเขา 10 วัน

ณฐาภพ สังเกตุ
HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

Arrange marriage รักซึมเศร้า พันธะซึมลึกของหญิงอินเดีย

Reading Time: 3 minutes เมื่อวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในอินเดีย พวกเขาต่างต้องการมีความรักที่ออกแบบได้เอง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความเชื่อที่ถูกปลูกฝังกันมา และคงไม่ใช่แค่ในอินเดีย เมื่อโลกทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ล้วนต้องต่างต่อสู้เพื่อสร้างโลกใบนี้ของพวกเขา 

ณฐาภพ สังเกตุ
HumanIndian-คนอินเดียมีหัวใจ

แรกพบ(คน)อินเดีย

Reading Time: 2 minutes แต่ละคนคงมีภาพจำเมื่อนึกถึงคนอินเดียต่างกันออกไป แต่ไม่มากก็น้อยในเศษเสี้ยวความทรงจำ ผมไม่อาจลงความเห็นและตัดสินได้ว่าคนอินเดียโดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่

ณฐาภพ สังเกตุ