TAG Bully
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ไทยแลนด์บูลลี่แลนด์

Reading Time: < 1 minute ราบูลลี่หรือด้อยค่ากันได้ทุกแบบ  ตั้งแต่การทักทายหรือสนทนาธรรมดาประจำวัน  แบบ ’พักนี้อ้วนขึ้นนะ’  หรือแสดงความเห็น  ‘เธอจะสวยมากเลยถ้าจมูกโด่งอีกนิด’  กระทั่งแสดงความห่วงใย  ‘หน้าตาก็สวยนิสัยก็ดีทำไมยังไม่มีแฟน’  ไปจนถึงล้อเล่นฉันท์มิตรที่เอาทุกเรื่องทุกสิ่งอันกระทั่งเรื่องที่ไม่เห็นมีอะไรให้บูลลี่ก็ยังเอามาบูลลี่ได้  

Bully

ไทยแลนด์บูลลี่แลนด์

Reading Time: < 1 minute ราบูลลี่หรือด้อยค่ากันได้ทุกแบบ  ตั้งแต่การทักทายหรือสนทนาธรรมดาประจำวัน  แบบ ’พักนี้อ้วนขึ้นนะ’  หรือแสดงความเห็น  ‘เธอจะสวยมากเลยถ้าจมูกโด่งอีกนิด’  กระทั่งแสดงความห่วงใย  ‘หน้าตาก็สวยนิสัยก็ดีทำไมยังไม่มีแฟน’  ไปจนถึงล้อเล่นฉันท์มิตรที่เอาทุกเรื่องทุกสิ่งอันกระทั่งเรื่องที่ไม่เห็นมีอะไรให้บูลลี่ก็ยังเอามาบูลลี่ได้  

วีรพร นิติประภา