TAG ปิตาธิปไตย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Play Read

รักนวลสงวนสิทธิ์ในข้อพิพาทแห่งหญิงสาว

Reading Time: 3 minutes เรื่องราวที่ของหญิงสาวที่พร่าเลือนบนหน้าประวัติศาสตร์ กับคุณค่าแห่งความเป็นชายที่วิวัฒนาการและแนบเนียบอยู่ในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ปิตาธิปไตย

รักนวลสงวนสิทธิ์ในข้อพิพาทแห่งหญิงสาว

Reading Time: 3 minutes เรื่องราวที่ของหญิงสาวที่พร่าเลือนบนหน้าประวัติศาสตร์ กับคุณค่าแห่งความเป็นชายที่วิวัฒนาการและแนบเนียบอยู่ในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ธเนศ แสงทองศรีกมล
ปิตาธิปไตย

ช่องว่างแห่งหลักการ เมื่อความเสมอภาคทางเพศไม่เท่ากับการเป็นเฟมินิสต์

Reading Time: 2 minutes เมื่อความเสมอภาคทางเพศไม่ได้ทำให้คนอยากเป็นเฟมินิสต์ และคุณค่าความเป็นชายยังคงแข็งแกร่ง แล้วงานวิจัยสตรีนิยมในไทยจะมีท่าทีอย่างไร

ธเนศ แสงทองศรีกมล
ปิตาธิปไตย

หญิงล่องหนในหล่มปิ(ด)ตา

Reading Time: 3 minutes Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men หนังสือที่รวบรวมข้อมูลของ ‘ผู้หญิง’ ที่มักหล่นหายไปจากกระบวนการเก็บข้อมูล ด้วยการเหมารวมว่าข้อมูลประชากรของคนก็คือคน ทว่าหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงคนหรือมนุษย์ (Human) เรากลับหมายถึงผู้ชาย (Man) ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ณัฐพร เทพานนท์
ปิตาธิปไตย

เติบโต และไม่เดียงสา เพื่อตกผลึกวรรณกรรมในวัยเด็ก (อีกครั้ง)

Reading Time: 3 minutes คณะปกครอง มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะตัดภูติและเด็กออกจากกัน โดยอ้างว่าการตัดนั้นจะทำให้หลุดพ้นจากบาปและเติบโต

ณัฐพร เทพานนท์
ปิตาธิปไตย

มีลูกในประเทศที่แม่ ‘ลาคลอด’ ไม่ใช่เรื่องชิลล์ ๆ

Reading Time: 3 minutes ลาคลอด 180 วัน ไม่เป็นธรรมต่อคนอื่นและผู้ประกอบการเอาเสียเลย? De/code ยกโทรศัพท์โทรหา หมอดาว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสิทธิลาคลอดที่ย้ำเตือนว่า ขณะที่สังคมหันมาถกเถียงกันเองนั้น ก็ได้เปิดช่องให้ระบบที่มีอำนาจอย่างรัฐ ทุนนิยม และปิตาธิปไตยลอยตัวเหนือปัญหาที่ตนก่อเสมอมา

ณัฐพร เทพานนท์
ปิตาธิปไตย

คิมจียองไม่ใช่เรื่องเกินจริง ชีวิตคนหนึ่งคนหรือแค่เกมการเมืองโสมขาว?

Reading Time: 4 minutes เพราะความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ได้เป็นเรื่องของเพศหญิงหรือเพศทางเลือก หรือกระทั่งเพศชายเองก็ตาม การลดความเหลื่อมล้ำ การเลือกปฏิบัติ และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเรื่องที่เราควรจะมองและสนับสนุน ในฐานะคน ๆ หนึ่ง ที่เชื่อว่าสังคมจะเท่ากัน

นทธร เกตุชู
ปิตาธิปไตย

คุยกับ ‘เหยื่อ’ ชั้นผู้น้อยในแวดวงสีกากี มายา(คติ)หญิงเป็นเหตุให้ถูกคุกคามทางเพศ

Reading Time: 2 minutes เจล ข้าราชการสาววัย 26 เปิดใจเล่าถึงภาวะป่วยไข้ทางกายและใจ จากการคุกคามทางเพศของเพื่อนชายในสถานที่ราชการ

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​