TAG ปิตาธิปไตย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

คิมจียองไม่ใช่เรื่องเกินจริง ชีวิตคนหนึ่งคนหรือแค่เกมการเมืองโสมขาว?

เพราะความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ได้เป็นเรื่องของเพศหญิงหรือเพศทางเลือก หรือกระทั่งเพศชายเองก็ตาม การลดความเหลื่อมล้ำ การเลือกปฏิบัติ และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเรื่องที่เราควรจะมองและสนับสนุน ในฐานะคน ๆ หนึ่ง ที่เชื่อว่าสังคมจะเท่ากัน

ปิตาธิปไตย

คิมจียองไม่ใช่เรื่องเกินจริง ชีวิตคนหนึ่งคนหรือแค่เกมการเมืองโสมขาว?

เพราะความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ได้เป็นเรื่องของเพศหญิงหรือเพศทางเลือก หรือกระทั่งเพศชายเองก็ตาม การลดความเหลื่อมล้ำ การเลือกปฏิบัติ และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเรื่องที่เราควรจะมองและสนับสนุน ในฐานะคน ๆ หนึ่ง ที่เชื่อว่าสังคมจะเท่ากัน

นทธร เกตุชู
ปิตาธิปไตย

คุยกับ ‘เหยื่อ’ ชั้นผู้น้อยในแวดวงสีกากี มายา(คติ)หญิงเป็นเหตุให้ถูกคุกคามทางเพศ

เจล ข้าราชการสาววัย 26 เปิดใจเล่าถึงภาวะป่วยไข้ทางกายและใจ จากการคุกคามทางเพศของเพื่อนชายในสถานที่ราชการ

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​