Alain Badiou Archives - Decode

TAG Alain Badiou
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ทรงอย่าง bad sad อย่าง Tom เมื่อทุนนิยมตีตราว่าเรา ‘ขี้แพ้’

Reading Time: 3 minutes เมื่อเจ้า Tom จาก Tom and Jerry ในตอน Blues Cat Blues พบกับความรักไม่ได้ทำให้ตาบอดเพียงอย่างเดียว ความรักในโลกทุนนิยมที่ต้องใช้เงินซื้อใจเธอมา ทำให้ทอมถึงกับต้องยอมเสียแขนและขาไปอย่างละข้าง รวมถึงโดนคิดค่าดอกเบี้ยร้อยละ 112 ต่อปี จากการกู้หนี้นอกระบบ เพื่อจะเปลี่ยนความรักโรแมนติกกลายเป็นสินค้าหรูหราชิ้นหนึ่ง

Alain Badiou

ทรงอย่าง bad sad อย่าง Tom เมื่อทุนนิยมตีตราว่าเรา ‘ขี้แพ้’

Reading Time: 3 minutes เมื่อเจ้า Tom จาก Tom and Jerry ในตอน Blues Cat Blues พบกับความรักไม่ได้ทำให้ตาบอดเพียงอย่างเดียว ความรักในโลกทุนนิยมที่ต้องใช้เงินซื้อใจเธอมา ทำให้ทอมถึงกับต้องยอมเสียแขนและขาไปอย่างละข้าง รวมถึงโดนคิดค่าดอกเบี้ยร้อยละ 112 ต่อปี จากการกู้หนี้นอกระบบ เพื่อจะเปลี่ยนความรักโรแมนติกกลายเป็นสินค้าหรูหราชิ้นหนึ่ง

นทธร เกตุชู
Alain Badiou

ทำไมต้องตกหลุมรัก

Reading Time: 2 minutes หนังสือทำไมต้องตกหลุมรัก บอกฉันว่าเราเลือกไม่ได้ว่าจะรักใครตอนไหน ออกแบบไม่ได้ว่าความรักตรงหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะความรักคือสิ่งใหม่เสมอเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับมัน

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​