แรงงานคนพิการ Archives - Decode

TAG แรงงานคนพิการ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interviews

แรงงานคนพิการไทย เมื่อไหร่จะทะลุเพดานเวทนานิยม

Reading Time: 3 minutes การเลือกปฏิบัติกับผู้พิการยังสวนทางกับแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ในระดับสากล  หากสังคมยังสงสัยในศักยภาพและความสามารถของแรงงานผู้พิการ

แรงงานคนพิการ

แรงงานคนพิการไทย เมื่อไหร่จะทะลุเพดานเวทนานิยม

Reading Time: 3 minutes การเลือกปฏิบัติกับผู้พิการยังสวนทางกับแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ในระดับสากล  หากสังคมยังสงสัยในศักยภาพและความสามารถของแรงงานผู้พิการ

อโนมา สอนบาลี