เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส Archives - Decode

TAG เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ฐานันดรที่สาม

Reading Time: 2 minutes ชาติอันประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนอย่างฐานันดรที่สามในฐานะที่เป็นทุกสิ่งอย่างของชาติ เพียงแต่ว่าถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่ามจากชนชั้นอภิสิทธิ์ “ หากตัดชนชั้นอภิสิทธิ์ออกไป ชาติก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลดน้อยถอยลง แต่กลับเป็นอะไรที่มากขึ้น”

เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส

ฐานันดรที่สาม

Reading Time: 2 minutes ชาติอันประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนอย่างฐานันดรที่สามในฐานะที่เป็นทุกสิ่งอย่างของชาติ เพียงแต่ว่าถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่ามจากชนชั้นอภิสิทธิ์ “ หากตัดชนชั้นอภิสิทธิ์ออกไป ชาติก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลดน้อยถอยลง แต่กลับเป็นอะไรที่มากขึ้น”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา