เสรีภาพประชาชน Archives - Decode

TAG เสรีภาพประชาชน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Crack Politics

ในวันที่เสรีภาพสื่อไทยมี but hardly free

Reading Time: 3 minutes ภูมิทัศน์สื่อภายใต้รัฐบาลจากการเลือกตั้งอาจยังให้เสรีภาพไม่เต็มใบ และถึงแม้สื่อไทยจะมีเสรีภาพแต่ก็ถือได้ว่า hardly free และมองการเดินทางไกลของเสรีภาพครั้งนี้ว่าหินก้อนต่อไปจะไปตกลงที่ใดกับ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสรีภาพประชาชน

ในวันที่เสรีภาพสื่อไทยมี but hardly free

Reading Time: 3 minutes ภูมิทัศน์สื่อภายใต้รัฐบาลจากการเลือกตั้งอาจยังให้เสรีภาพไม่เต็มใบ และถึงแม้สื่อไทยจะมีเสรีภาพแต่ก็ถือได้ว่า hardly free และมองการเดินทางไกลของเสรีภาพครั้งนี้ว่าหินก้อนต่อไปจะไปตกลงที่ใดกับ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นทธร เกตุชู
เสรีภาพประชาชน

‘พวกเราจะซวยกันหมด’ บังแกนเปิดแผลร่างกม.คุมเอ็นจีโอ หลายคำยังกำกวมและละเมิดสิทธิสุดซอย

Reading Time: 2 minutes ร่วมกันชำแหละว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยคำ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

พริม มณีโชติ
เสรีภาพประชาชน

ความจริงไม่ได้น่ากลัว ปิดปากสื่อคือความสูญเปล่า ตัดขาดชีวิตประชาชน

Reading Time: 3 minutes ห้ามสื่อไม่ให้พูดความจริงที่ไม่ว่าจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว ก็เท่ากับตัดขาดช่องทางในการช่วยเหลือชีวิตประชาชน แบบนี้ดูไร้ซึ่งหัวใจความเป็นมนุษย์

อติรุจ ดือเระ