TAG เด็กหลุดจากระบบการศึกษา
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

หญิง ยา คนมีสี ซากปรักหักพังบนสุสานเด็กหลุดวงเวียน 22

Reading Time: 7 minutes สารคดีกึ่งบทความสั้นที่เล่าเรื่อง เนยและไอซ์ ตัวแทนของเยาวชนในสุสานเด็กหลุด ‘วงเวียน 22’ ที่มีคำตอบให้เลือกเพียง เล่นยา-ค้าบริการ-ทัวร์สถานพินิจ รวมถึงอิทธิพลของคนมีสีในทุนสีเทา ฉกฉวยและขูดรีด

เด็กหลุดจากระบบการศึกษา

หญิง ยา คนมีสี ซากปรักหักพังบนสุสานเด็กหลุดวงเวียน 22

Reading Time: 7 minutes สารคดีกึ่งบทความสั้นที่เล่าเรื่อง เนยและไอซ์ ตัวแทนของเยาวชนในสุสานเด็กหลุด ‘วงเวียน 22’ ที่มีคำตอบให้เลือกเพียง เล่นยา-ค้าบริการ-ทัวร์สถานพินิจ รวมถึงอิทธิพลของคนมีสีในทุนสีเทา ฉกฉวยและขูดรีด

นทธร เกตุชู